دانلود مقاله در مورد تميز کننده هاي هوا word

چهارشنبه 14 مهر 1395
1:53
علی


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله در مورد تميز کننده هاي هوا word دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله در مورد تميز کننده هاي هوا word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله در مورد تميز کننده هاي هوا word ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله در مورد تميز کننده هاي هوا word :

تمیز کننده های هوا

کاربرد تمیز کننده هوا
هنگامی که پرتو باریکی از نور خورشید از روزنه ای به داخل اتاق تاریکی می تابد می توانید ذرات ریز گردوغبار، دوده و خاکستر را در هوا ببینید. بعضی از این ذرات بطور طبیعی در فضا موجوداند و بعضی توسط دستگاه های ساخت بشر و کارخانه ها تولید می شوند. این ذرات هوا را تاریک واطراف ما را آلوده می کند و سلامتی بشر را به خطر می اندازد. برای کنترل آلودگی ناشی از ذرات در صنعت از صافی های متعددی استفاده می شود.

فرآیند فیلتر سازی پیچیده است زیرا مقاومت هوا جدائی ذرات از هوا را متشکل می سازد. از این رو در صنعت و خانه ها از تمیزکننده الکتریکی استفاده می کنند. این تمیزکننده ها بااستفاده از نیروهای الکترومغناطیسی ذرات را از هوا جدا می کند. این نیروها همان نیروهایی هستند که سبب بهم چسبیدن لباس ها بعد از خارج کردن آنها از خشک کن می شود. در این بخش خواهیم دید که چگونه این نیروهای الکترومغناطیسی در تصفیه هوا به ما کمک می کند.

سئوالاتی را که راجع به آنها باید فکر کرد: چه عاملی گرد وغبار را در هوا نگه می دارد و چرا نیروی کرنشی روی آنها اثری ندارد؟ اگر گرانش نمی تواند هوا را تصفیه کند چگونه نیروهای دیگر قادر به این کار می باشند. چرا در صنعت از فیلترهای کاغذی برای جداسازی گردوغبار از دود استفاده نمی کنند. چرا لباس های تازه شسته شده یکدیگر را بجای جذب کردن دفع می کنند؟

گردو غبار، دوده و خاکستر: گردوغبار عمدتاً درخاک و خاشاک و مواد آلی می باشند که به ذرات خیلی ریز تبدیل شده اند همچنین گردوغبار شامل مواد طبیعی مثل گرده های گیاهان و درختان و دانه های آنها و هاگها نیز می باشند. دوده ناشی از سوخت ناقص مواد آلی است که عمدتاً شامل روغن نیز می باشد از اینرو دوده معمولاً چرب و گریسی است.

گردوغیار دوده و خاکستر جرم و وزن ندارد و انتظار داریم که توسط نیروی گرانش از حرکت آنها در هوا جلوگیری بعمل آید. در حالی که عملاً چنین نیست و این ذرات درهوا معلق اند و توط هوا نگه داشته می شوند، دو نوع نیرو بر این ذرات وارد می شود: نیروی بالا نگهدارنده و نیروی ویسکوزیته. نیروی بالانگهدارنده توسط آتمسفر ایجاد شود و از سقوط درهوا جلوگیری می کند. اما ذرات فوق از هوا تراکم جرم و وزن بیشتری دارند بطوریکه هوا قادر به نگهداشتن ذرات نمی باشد.

از طرف دیگر، ذرات کوچک فوق عمدتاً تحت تأثیر نیروی کشش ویسکوزیته می باشند. این نیرو نوعی از مقاومت هواست و نظیر اصطکاک عمل می کند و حرکت ذرات را درهوا کند می سازد. در حالیکه وزن ذرات آنها را به سمت پائین می کشد نیروی کشش وسیکوزیته از سقوط ناگهانی آنها جلوگیری می کند. در نتیجه ذرات به آهستتگی با یک سرعت حد به سمت پائین می روند. این سرعت در حدود یا کمتر از آن است و بنابراین ذرات هرگز به زمین نمی رسد.
گرانش زمین ضعیف تر از آن است که بتواند گروغبار را از هوا جدا کند. از این رو به نیروی کمکی قوی تری به نام نیروی الکترواستاتیکی نیاز است تا این منظور برآورده گردد.
گردوغبار و بار الکتریکی:
بار الکتریکی خاصیت ذاتی، ماده است. اکثر ذرات تشکیل دهنده اتم بار دارند و بار آنها در ایجاد بار نهایی ذرات دخالت دارد. از آنجا که بار الکتریکی با جسمی که صاحب آن است درآمیخته است اغلب به اینگونه اجسام، اشیا باردار یا بطورساده بار گفته می شود.

همچنان که قبلاً گفته شد دو نوع بار در طبیعت وجود دارد که اثر بارهای هم نام برهم نیروی دفعی و اثر بارهای غیرهمنام برهم نیروی جذبی است. این نیروهای بین اشیاء باردار نیروی الکترومغناطیسی خوانده می شود.
تمیزکننده های هوا برا ی جذب گرد وغبار از هوا از نیروهای الکترواستاتیکی استفاده می کنند.
بطورکلی تمیزکننده های هوا ذرات گردوغبار را بار منفی باردار می کنند و آنها را روی یک صفحه از بارهای مثبت جمع می کنند سئوال این است که چگونه یک ذره گردوغبار را با بار منفی باردار کنیم.
این سوال سه نکته مهم در مورد بارها را گوشزد می کند. اول آنکه تمیزکننده هوا نمی تواند بار تولید کند زیرا براساس اصل بقای بار، بار نمی تواند بوجود آید و نمی تواند از میان برود. فقط می

تواند ازجسمی به جسم دیگر منتقل گردد. بنابراین اگر تمیز کننده هوا بخواهد به گردوغبار بار منفی بدهد، باید بار منفی را از جای به آن انتقال دهد. نمونه هایی از انتقال های مکرر بار در اطراف ما نظیر انتقال بار درهنگام شانه کردن موی سر و نیز صاعقه در آسمان را اغلب مشاهده کرده اید.
دوم آنکه از« باردارکردن با بارمنفی» منظور ما این نیست که گردوغبار نمی تواند با بار مثبت باردار

شود. مواد معمولی همواره ترکیبی از بار مثبت و منفی را رد خود دارند و گروغبار از این قاعده مستثنی نیست. در حقیقت نیروهای الکترواستاتیکی بین بارهای مثبت و منفی گردوغبار است که دانه های آن را بهم پیوسته نگه می دارد.
اما ذرات گردوغبار یک بارالکتریکی خالص دارند که مجموع همه بارهای آنها است. این برآیند بار نیروی استاتیکی نهایی را که ذرات گردوغبار درحین عبور از تمیزکننده هوا خواهند دید تعیین میکند. میتونان این بار برآیند را با اضافه کردن بار مثبت و کاهش یارهای منفی نهایتاً بار مثبت خواند. سوم

آنکه ممکن است گروعبار یا با بار صفر وارد تمیزکننده هوا شود. زیرا بارهای مخالف توسط گردودغبار جذب می شوند و بار بر آیند به سمت صفر میل خواهد کرد. وقتی بار به ضصفر برسد می گوییم به لحاظ الکتریکی خنثی است.
این امککان که برآیند بار دقیقاً برابر صفر گردد با ویژگی مهم دیگر بار یعنی کوانتیزهبودن آن مرتبط است. بارهمواره به صورت مضربی صحیح از یک مقدار مشخص ظاهر می شود این مقدار مشخص

بار الکترون و حدوداً برابر با است.
میدانیم که تمیزکننده هوا باید ذرات خنثی گردوغبار را با بارمنفی باردار کند. به عبارت دیگر الکترونهای باردار را باید به ذرات گردوغبار منتقل کند و با بارهای م ثبت پروتون ها را از ذرات و غبار خارج کند. قبل ازپاسخ به چگونگی انجام این کار فرض می کنیم این کار انجام شده است و بررس

ی می کنیم که بعد چه اتفاقی می افتد.
جمع کردن گردوغبار با نیروهای الکترواستاتیکی:
با فرض اینکه گردوغبار با بار منفی باردار شده باشد به بررسی اینکه درتمیز کنده چه اتفاقی برای آنها می افتد می پردازیم. گردوغبار همراه هوا وارد تمیزکننده می شود. د رتمیزکننده یک صفحه ی باردار مثبت قرار دارد، بطوریکه گردوغبار با بارمنفی نیروی جذبی آن را احساس می کند و به سمت آن به حرکت د رمی آید. د رحالیکه گرانش برای خارج کردن گردوغبار هوا بسیار ضعیف است نیروی الکترواغستاتیکی باندازه کافی قوی می باشد و می تواند بر کشش ویسکوزیته غلبه کند و گردوغبار را از هوا بزداید. گردوغبار با آرامی هوا را ترک کرده و روی صفحه باردار شده و با بار مثبت جمع می شود. جریان هوا به حرکت خود بدون ذرات گردوغبار ادامه می دهد.
از آ«جا ک تمیز کننده هوا سبب جداسازی گردوغبار از هوا و رسوب آنها روی صفحه جمع کننده می شود این نوع تمیزکننده ، تمیز کننده جداساز خوانده می شود.

برتری این نوع تمیزکننده بر تمیزکننده کاغذی آن است که مقدار قابل توجهی از گردوعبار می تواند روی صفحات آن بدون سدکردن راه هوا جمع شود. بعلاوه به سادگی ق قابل تمیز شدن است. تمیز کننده الکترواستاتیکی یک وسیله غیرفعال نیست. اگر چنین باشد ذرات با بار منفی توسط بارهای مثبت صفحه جذب شده و خنثی مش شوند و عملیات پایان پذیرفته و تمیزسازی هوا متو

قف می شود. برای اداه کار و فعال نگهداشتن سیستم باید بطور دائم بار مثبت به صفحه جمع کننده گردوغبار منتقل شود و د ستگاهی که این کار را انجام می دهد منبع تغذیه نام دارد.
منبع تغذیه بار الکتریکی را برخلاف جهت طبیعی حرکت آن پمپ می نماید. از آنجا که برهای مخالف همدیگر را جذب می کند حرکت بارها تا خنثی شدن ادامه می یابد. اما منبع تغذیه تمیزکننده هوا این جریان طبیعی را با دورکردن بارهای مثبت از بارهای منفی وحرکت دادن آنها به سمت صفحه با بار مثبت برعکس می کند.( شکل 1-5)
شکل (1-5)( الف) گردوغبار و صفحات جمع کننده خنثی هستند.
(ب)نبع تغذیه در تمیزکننده الکترواستاتیکی بار مثبت رااز گردوغبار به صفحات جمعکننده منتقل می کند و هرکدام دارای مقداری بار می شوند.
برای ایجاد بار الکتریکی منفی باید کار انجام دادو منبع تغذیه تمیزکننده با جداسازی بار مثبت از

ذرات گردوغبار و حرکت دادن آن به سمت صفحات جمع کننه این کار را انجام می دهد. این کار از میان نمی رود. بلکه به صورت انرژی الکترواستاتیکی بین بارها ذخیره می گردد. و انرژی پتانسیل الکتریکی خوانده م یشود. انرژی پتانسیل الکتریکی با جداسازی بارها از هم جدا یا ذخیره می شود و با بازگشت بارها به سوی یکدیگر آزاد می گردد.
با توجه به اینکه منبع تغذیه بار مثبت را از ذرات گردوغبار به صفحات جمع کننده منتقل می کند در هر انتقال مقداری کار انجام می شود و این کار توسط بارها بعنوان انرژی پتانسیل الکترواستاتیکی

نگهداری می شود. از آنجا که کار منبع تغذیه با میزان بار جابجا شده متناسب است می توان کار منبع را با مقدار کار لازم برای انتقال واحد بار بیان کرد. کمیتی که به این ترتیب به دست می آید ولتاژ نامدیه می شود. از آنجا که در سیستم آحاد SI انرژی برحسب ژول و بار برحسب کلمپ می باشد واحد ولتاژ ژول بر کولمب ا که وت خوانده می شود می باشد اگر انتقال بار مثبت یک کولمب

به یک نقطه به کار منفی نیاز داشته باشد ولتاژ آن نقطه منفی می باشد واگر برعکس برای انتقال واحد بار مثبت نیاز به انجام کار باشد ولتاژ آن نقطه مثبت خواهد بود.
در بسیار از حالتها از آن جمله تمیزکننده های الکترواستاتیکی بار مثبت بین موقعیت های مختلف جابجا می شود. در این حالت احختلاف پتانسیل این موقعیت ها موردنظر است. این اختلاف پتانسیل کاری است که باید انجام داد تا واحد بار مثبت ازموقعیت اولیه به موقعیت نهایی منتقل گردد. اگر انتقال 1 کولمب بار100

ژول تانرژی نیاز داشته باشد ولتاژ موقعیت نهایی 100 ولت از موقعیت اولیه بالاتر است. مثال مناسب برای این منظور باطری معمولی است که از واکنشهای شیمیایی برای پمپ کردن بار مثبت از سر منفی به سر مثبت استفاده می کند. یک باطری 5/1 ولتی 5/1 ژول کار روی هر کولمب از بار پمپ شده انجام می دهد.
منبع تعذیه تمیزکننده هوا از یک باطری معمولی قوی تر است. این منبع تغذیه درحین انتقال بار آنقدر کار روی آن انجام می دهد که اختلاف پتانسیل بین ذرات گرودعبار و صفحات جمعکننده بیش از 000/10 ولت گردد با این انتقال توانمند بار ذرات گردوغبار با بار منفی و صفحات جمع کننده با بار مثبت باردار شده و ذرت گرودوغبار به سرعت از هوا به سمت صفحات جمع کننده حرکت می کنن

د. برا یاجاد ولتاژهای بالا روشهای متعددی وجود دارد که یکی از آنها در شکل 1-6 نشان داده شده است.
شکل 1-6 الکتریسیته ساکن با فرآیند های مکانیکی می تواند تولید شود. در مولد وان دوگراف فوق یک تسمه لاستیکی متحرک بارمنفی را از زمین به کوه فلزی براقی منتقل می کند.این بار منفی جرقه های قابل ملاحظه ای را با برخورد(از طریق هو)ا به بار مثبتی که خود تولید کرده است ایجاد می کند.
باردار نمودن گردوغبار:
مشکل ترین قسمت کار در تمیزکننده الکترواستاتیکی باردار کردن گردوغبار است تمیزکننده از انرژی به نام تخلیه کرونا برای این منظور استفاده می کدو. براساس قانون کولمب واقعه بین بارهای همنام با نزدیک شدن آنها بهم بطور قابل ملاحظه ای افزایش می یابد. بنابراین وقتی تعدادی بارهای همنام روی صفحه ای جمخع شده باشند نیروی دافعه بین آنها بعضی از آنها را از سطح کنده و در مسیر ع بور مولکولهای گاز می اندازد. این جریان بار از سطح صفحه به گاز و گردوغبار اطراف تخلیه کرونا نامیده می شود. تخلیه کرونا معمولاً درهمسایگی نقاط تیز فلزات و سیمهای نازک ایجاد می شود زیرا در اینجا نیز بارهای همنام همدیگر را دفع کرده و از سطح ساختار موردنظر به سمت هوا خارج می شوند. این عملکرد غیرعادی است زیرا معمولاً نیروهای دفعی بارهای همنام را بطور یکنوئاغخت روی سطح خارجی شیء فلزی پخش می کند. اما در نقاط تیزرسانا و یا نقاطی که شعاع انحناء آن بسیار کم است این پدیده می تواند رخ دهد.
نگهداشتن بار روی یک نقطه فلزی یا روی یک سیم نازک به انرژی نیاز دارد بنابراین تخلیه کرونا به منبع تغذیه نیاز خواهد داشت. این منبع تغذیه بارهای مثبت را به سوی نقطه فلزی یا روی سیم می راند تا آنها شروع به رها شدن در فضا نمانید. تخلیه کرونا تا زمانی که بارها کاملاً جمع و جور

نشوند آغاز نخواهند ش بنابراین کار فراوانی برای راندن تعداد معدودی بار به سطح فلز انجام می گیرد. وفتی کونا آغاز می شود بار های مثبت روی سطح فلز انرژی پتانسیل الکتریکی فراوانی دارند و ولتاژروی سطح حدوداً به 000/10 ولت می رسد. تخلیه کرونا برای رارهای منفی نیز به همین ترتیب اتفاق می افتد با این تفاوت که پتانسیل باید منفی باشد. از آنجا که هنگام فرار بارها از سطح فلز انرژی پتانسیل الکترواستاتیکی آزاد می شود پدیده تخلیه کرونا اغلب با نور همراه است پدیده کرونا را در برق گیر ها و سیم های تحت کشش زیاد می توان مشاهده کرد. در کشت یها

پدید ه کرونا نزدیک انتهای بادبان قابل رؤیت است که آن را آتش St.Elmo نیز می نامند.
برخلاف تصور عمومی میله های برق گیر جرقه های صاعقه را جذب نمی کنند. در عوض پدیده تخلیه کرونا در آنها اتفاق می افتد که هر گونه باری را خنثی می کند. برقگیر را خنثی کردن بارهای الکتریکی محلی امکان اصابت صاعقه به خانه را کاهش می دهد. وسیله مشابهی در نزدیکی بالهای هواپیما تعبیه می شود تا هواپیما را از پیامدهای صاعقه در امان نگهدارد.
تمیزکننده الکترواستاتیکی عملی:
در یک تمیز کننده الکترواستاتیکی هوا از میان تعدادی سیم نارک فلزی و صفحاات جمع کننده فلزی عبور داده می شود.( شکل های 1-7، 1-8 ، 1-9) یک مبنع تغذیه بارهای مثبت را از سیم به صفحات پمپ می کند و سیم ها دارای بار منفی و صفحات دارای بار مثبت می شوند. پدیده تخلیه کرونا اطراف سیم ها تشکیل می شود و بواسطه آن بار منفی به ذرات گردوغبار منتقل می گردد. این ذرات گردوغبار توسط صفحات با بار مثبت جذب می شوند و به صورت کیک مانند مجتمع می شوند. موج دار بودن صفحات از ورود مجدد جریان هوای تمیز شده به دشتگاه جلوگیری می کند. از آنجا که صفحات به داخل و خارج خم شده اند جریانهوا تقریباً در وسط قرار می گیرد و ذرات گردوغبار بدون هیچ مزاحمتی بین صفاتقرار می گیرند. بعد از جمع شدن گردوغبار روی صفحات جمع کننده با ضربات پتک صفحات را درون محفظه های مخصوص تخلیه می کنند.
شکل 1-7:این تمیزکننده الکترواستاتیکی تجاری برای از بین بردن گردوغبار از نیروگاهها بکار می رود. دود از سمت چپ وارد می شود و از میان الکتروها عبور می کند. ذرات روی الکترود جمع کننده جمع می شوند و با زدن ضربه به آن ذرات گردوغبار در کف تمیزکننده قرار می گیرند.
شکل 1-8 دریک تمیز کننده الکترواستاتیکی گردوغبارهوای آلوده با بارمنفی باردار شده و توسط صفحات با بار مثبت جذب می شوند.
شکل 1-9 با روشن بودن تمیز کننده و پالایش ها به نظر می رسد که کارخانه کار نمی کنند.
بعضی از تمیزکننده ها از قرار دادن بارمنفی ذرات گردوغباراستفاده می کنند.در اینجا باید پدیده تخلیه کرونا منفی اتفاق بیفتد. اگرچه این نوع تخلیه ازلحاظ نگهداری ساده تر است اما بواسطه تولید ازن اکثر تولیدکنندگان تخلیه کرونای مثبت را ترجیح میدهند.

مولد یون:
مولدهای یون نیز در از میان بردن ذرات گردوغبار از هوای اتاق مؤثرند. این ماشینها نظیر تمیزکننده های الکترواستاتیکی هستند با این تفاوت که صفحات جمع کننده را ندارند. این دستگاهها از تخلیه کرونا برای باردار کردن ملکولهای گذرنده و ذرات گردوغبار استفاده می کنند. و سپس این ذرات باردار یا یونهای در هوای اتاق رها می گردد.
بعضی از مولدهای یون هر دونوع یون مثبت و منفی را تولید می کنند. در این مولد ها منبع تغذیه باز

مثبت را از یک گروه از ذرات به سمت گروه دیگر پمپ میکند. در حالی که در مولد یون منفی منبع تغذیه بار مثبت را از ذرات به سمت زمین پمپ می کند.
یک ذره باردار شده به سطح دیوار یا سقف خواهد چسبید. حتی اگر این سطوح به لحاظ الکتریکی خنثی باشد سطح خنثی شامل تعداد زیادی بار است( شکل 1-10) و یک ذره باردار منفی بارهای مثبت را به سمت سطح جذب می کند و بارهای منفی را از سطح می راند. در نتیجه بارهای مثبت

و منفی سطح به آهستگی در مجموع خود خنثی است اما قسمتی از آن دارای بار مثبت اندکی بوده و بقیه دارای کمی بار منفی می باشد.
شکل 1-10 (الف) دیوار خنثی (ب) گردوغبار با بار منفی به دیوار نزدیک می شود و بارهای مثبت را به لبه دیوار می کشاند. (ب) دیوار قطبی شده است و ذرات به آن می چسبد.
ذرات گردوغبار به سطح قطبیده جذب شده و بهم می چسبند. این اثر با باردارکردن یک بادکنک به کمک موی سر یا لباس و چسباندن آن به دیوارقابل مشاهده است. بارهای بادکنک دیوار را قطبیده کرده و بادکنک به دیوار می چسبد. بنابارنی مولد یون ذرات رااز هوا جدا کرده به دیوارها می

چسباند این روش اگرچه ارزان است ولی سبب کثیف شدن تدریجی دیوارها و مبلمان اتاق می شود.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 60 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

دانلود مقاله امکان سنجي پياده سازي استفاده از روش STAMP براي ارتقاء ايمني تونل هاي راه word

چهارشنبه 14 مهر 1395
1:53
علی


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله امکان سنجي پياده سازي استفاده از روش STAMP براي ارتقاء ايمني تونل هاي راه word دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله امکان سنجي پياده سازي استفاده از روش STAMP براي ارتقاء ايمني تونل هاي راه word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله امکان سنجي پياده سازي استفاده از روش STAMP براي ارتقاء ايمني تونل هاي راه word ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله امکان سنجي پياده سازي استفاده از روش STAMP براي ارتقاء ايمني تونل هاي راه word :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی
تعداد صفحات: 7
نویسنده(ها):
کامران رحیم اف – استادیار گروه راه و ترابری دانشگاه پیام نور تهران شمال
رضا فرنودیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران، برنامه ریزی حمل و نقل و ترافیک، دانشگاه آزاد تهران جنوب
رضا صدقی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران راه و ترابری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

چکیده:
امروزه ساخت تونل های راه روند روز افزونی دارد. در شهرهای بزرگ تونل ها به عنوان یکی از مهمترین زیرساختهای شبکه حمل و نقل بشمار می آیند. در سالهای اخیر در تونل ها تصادفهای هولناکی اتفاق افتادهاست. لذا مساله تأمین ایمنی در آنها مورد توجه خاصی قرار گرفته است و بدین منظور استانداردسازی، ارتقاءایمنی تونل و ارزیابی ایمنی وضعیت تونل های فعلی در اولویت های خاصی قرار گرفته است. در این مقاله سعیشده است دو روش ارزیابی خطر (QRA, STAMP) در تونل های راه مورد بررسی قرار گیرد. نتایج بررسینشان می دهد اگرچه QRA کمک بزرگی به مدیریت ایمنی در تونل ها می کند اما به علت فقدان و یا عدمقطعیت داده ها، خطاهای انسانی و رفتاری رانندگان و اوپراتور تونل از یکسو، واکنش های نامناسب بین افرادسیستم و عدم تطابق بین سیستم های تونل در اثر مرور زمان، از سوی دیگر، نباید به تنهایی و برای تصمیمگیریهای مرتبط به ایمنی به آن اکتفا کرد. روش STAMP هر چند نشان میدهد که تخمینهای کمیریسک را فراهم نمی کند، ولی می توان از آن به عنوان یک روش مکمل برای ارزیابی ریسک در تونل های راهاستفاده کرد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 53 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

دانلود مقاله مروري بر کارهاي انجام شده در حوزه خود حفاظتي در سيستم هاي خود تطبيق word

چهارشنبه 14 مهر 1395
1:52
علی


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله مروري بر کارهاي انجام شده در حوزه خود حفاظتي در سيستم هاي خود تطبيق word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله مروري بر کارهاي انجام شده در حوزه خود حفاظتي در سيستم هاي خود تطبيق word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله مروري بر کارهاي انجام شده در حوزه خود حفاظتي در سيستم هاي خود تطبيق word ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله مروري بر کارهاي انجام شده در حوزه خود حفاظتي در سيستم هاي خود تطبيق word :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: همایش ملی مهندسی کامپیوتر و توسعه پایدار با محوریت شبکه های کامپیوتری، مدل سازی و امنیت سیستمها
تعداد صفحات: 8
نویسنده(ها):
فروزان مخصوص – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات دانشکده شهید بهشتی

چکیده:
سیستم های نرم افزاری که با برنامه های کاربردی توزیع شده، در محیط های تغییرپذیر سر و کار دارند، اغلب به دخالت انسان برای ادامه فعالیت در همه شرایط نیازمند هستند این فعالیت ها کهشامل پیکربندی مجدد، رفع اشکال و امور نگهداری هستند، اغلب زمان و هزینه بر هستند. نرم افزارهای خود تطبیق، پاسخی برای این گونه فعالیت ها و رفع مشکلاتی موجود هستند چهار بعد اصلی سیستم های خود تطبیق عبارتند از خود بهینگی خود پیکربندی، خود اثباتی و خود حفاظتی، خود حفاظتی قابلیت تشخیص نقض امنیت و بازیابی بعد از اثرات آن است امنیت از مهم ترین مسائل در سیستم های نرم افزاری مدرن است اهمیت خاصیت خودحفاظتی با افزایش حملات خارجی برای سیستم های نرم افزاری و افزایش رفتار پویای داخلی سیستم، افزوده شده است. در این مقاله به بررسی کارهای انجام شده در این حوزه از سیستم های خود تطبیق می پردازیم.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 65 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

دانلود مقاله بررسي تنوع ژنتيک نه اکوتيپ شويد با استفاده از روش هاي آماري چند متغيره word

چهارشنبه 14 مهر 1395
1:52
علی


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسي تنوع ژنتيک نه اکوتيپ شويد با استفاده از روش هاي آماري چند متغيره word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسي تنوع ژنتيک نه اکوتيپ شويد با استفاده از روش هاي آماري چند متغيره word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسي تنوع ژنتيک نه اکوتيپ شويد با استفاده از روش هاي آماري چند متغيره word ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسي تنوع ژنتيک نه اکوتيپ شويد با استفاده از روش هاي آماري چند متغيره word :

سال انتشار: 1391

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران

تعداد صفحات: 6

نویسنده(ها):

زهره فتحعلی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات دانشگاه شهید چمران
حمید رجبی معماری – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران
داریوش نباتی احمدی – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران
فریده صدقی دهکردی – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران

چکیده:

شناسایی تنوع ژنتیکی اکوتیپ های شوید (Anethum graveolensL) در ایران می تواند رویکردی برای درک پتانسیل های ژنتیکی این گیاه جهت بالا بردن کیفیت خواص دارویی در آن باشد. به منظور بررسی تنوع ژنتیکی و تشخیص روابط بین صفات مورفولوژیک و تعیین صفات سهیم در توجیه تنوع عملکرد نه اکوتیپ شوید، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سال 1389 در مزرعه آزمایشی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز اجرا شد. صفات اندازه گیری شده شامل اجزای عملکرد و میزان کاروون در دانه بود. نتایج تجزیه همبستگی بین صفات مختلف نشان داد که میزان کاروون، همبستگی مثبت و معنی دار در سطح 1 درصد با صفات تعداد چتر در بوته و تعداد چترک در چتر اصلی دارد. نتایج حاصل از رگرسیون مرحله ای نشان داد که تعدد چتر در بوته به تنهایی 0/72 درصد تغییرات را تبیین کرد. بر اساس نتایج حاصل تجزی به مؤلفه های اصلی 3 مؤلفه اصلی اول بیش از 73% از تنوع موجود در بین اکوتیپ ها را در بر داشتند در این بررسی اولین مؤلفه 31/55 درصد از تغییرات کل داده ها را بیان کرد. این مؤلفه همبستگی مثبت بالایی با میزان کاروون و تعداد چتر در بوته و تعداد چترک در چتر اصلی نشان داد. از آن جا که این مؤلفه بیشترین درصد واریانس را به خود اختصاص داده، می توان نتیجه گرفت که بسیاری از تفاوت های موجود بین اکوتیپ ها ناشی از صفات تعداد چتر در بوته و تعداد چترک در چتر اصلی است.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 55 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

دانلود مقاله ارزيابي پتانسيل هاي اکوتوريسم روستايي با استفاده از GIS مطالعه موردي: روستاي ايستگاه ب

چهارشنبه 14 مهر 1395
1:52
علی


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله ارزيابي پتانسيل هاي اکوتوريسم روستايي با استفاده از GIS مطالعه موردي: روستاي ايستگاه بيشه word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله ارزيابي پتانسيل هاي اکوتوريسم روستايي با استفاده از GIS مطالعه موردي: روستاي ايستگاه بيشه word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله ارزيابي پتانسيل هاي اکوتوريسم روستايي با استفاده از GIS مطالعه موردي: روستاي ايستگاه بيشه word ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله ارزيابي پتانسيل هاي اکوتوريسم روستايي با استفاده از GIS مطالعه موردي: روستاي ايستگاه بيشه word :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
تعداد صفحات: 9
نویسنده(ها):
لیلا سپهوند – دانش آموخته کارشناسی ارشد برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست، دانشگاه تهر
شهرزاد فریادی – دانشیار گروه برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست، دانشگاه تهران

چکیده:
تقویت اکوتوریسم در سطح نواحی روستایی، رویکردی است برای توسعه روابط همزیستی روستا با محیط اقتصادی و اجتماعی بستر طبیعی خود که امکان بهره گیری اقتصادی از طبیعت را در حین حفظ آن فراهم می سازد. روستای ایستگاه بیشه یکی از روستاهای استان لرستاناست که قابلیت های زیادی برای گسترش اکوتوریسم دارد. این روستا دارای پتانیسل های بالقوه ای از نظر محیط طبیعی برای جذب گردشگرمی باشد. استفاده از این قابلیت ها نیاز به برنامه ریزی و در وهله نخست، شناخت است. اما مسئله این است که در رابطه با روستای ایستگاه بیشه آنچنان که باید شناختی از این استعدادهای طبیعی صورت نگرفته است. در این تحقیق با به کارگیری سیستم اطلاعاتجغرافیایی، پتانسیل پهنه های مناسب فعالیتهای اکوتوریستی در روستا بررسی شده اند. نتایج این مطالعه نشان می دهد که از کل مساحتروستا و محیط پیرامون آن 54 % جهت کوهنوردی، 89 % جهت دامنه نوردی، 89 % جهت طبیعت گردی و 13 % جهت ورزشهای آبی و ماهیگیری مناسب تشخیص داده شدند


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 56 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

دانلود مقاله اشنايي با جيگ وفيكسچر word

چهارشنبه 14 مهر 1395
1:52
علی


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله اشنايي با جيگ وفيكسچر word دارای 62 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله اشنايي با جيگ وفيكسچر word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله اشنايي با جيگ وفيكسچر word ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله اشنايي با جيگ وفيكسچر word :

فهرست
عنوان صفحه
چکیده
مقدمه
طراحی ابزار
اهداف طراحی ابزار
معرفی جیگ وفیكسچر
امتیاز های قید و بند

انواع جیگ
ساختمان قید ها
انواع فیكسچرها
اصول موقعیت دهی
روش‌های موقعیت دهی
اصول گیره بندی
فیكسچرهای جوشكاری
فیكسچرهای فرزكاری
فیكسچرهای تراشكاری
فیكسچرهای سنگ زنی
فیكسچرهای خان كشی

جیگ و فیكسچرهای نشانه گذار
نمونه هایی از طراحی جیگ و فیكسچر
منابع ومآخذ


آشنایی با جیگ و فیکسچر

چكیده
جیگ یک وسیله مخصوص است که قطعه کار داخل آن قرار داده شده است و یا روی قطعه کار قرار داده می شود تا عملیات ماشین کاری روی آن انجام گیرد جیگ نه تنها قطعه کار را در خود مهار می کند بلکه ابزار را نیز به هنگام عملیات تولیدی هدایت می کند معمو لا جیگ ها بو شها ی هدایت کننده از جنس فولاد سخت شده دارند و برا ی عملیات سوراخ کاری و فرایندهای مشابه بکار می روند.

معمولا جیگ های کوچک روی میز دستگاه درل محکم نمی شوند ولی چنانچه قرار باشد سوراخ هایی با قطر بیش از 25/0 اینچ سوراخ کاری شوند لازم است جیگ را روی میز دستگاه محکم نمود .
فیکسچر یک وسیله نگه دارنده است که فقط قطعه کار روی آن محکم میشود تا عملیات ماشین کاری روی آن انجام گیرد . فیکسچر را باید روی میز دستگاه تولیدی کاملا محکم بست . فیکسچر ها معمولا روی ماشین فرز کاری بسته می شوند ولی از آنها در ماشینهای ابزار دیگر نیز استفاده می گردد.

انواع جیگ ها :
جیگ ها به دو طبقه اصلی تقسیم می شوند : جیگ های سوراخ کاری و جیگ های سوراخ تراشی .
از جیگهای سوراخ تراشی هنگامی استفاده می شود که لازم باشد سوراخهای بزرگ و یا سوراخهایی با قطر غیر استاندارد را ماشین کاری نمود ولی جیگ های سوراخ کاری در فرایندهایی نظیر سوراخکاری با مته – برقوزنی – قلاویز کاری – پخ زنی خزینه کاری زاویه دار و راست گوشه و خزینه کاری پشت قطعه کار به کار گرفته می شود.

مقدمه ای در موردجیگ و فیکسچر
تقاضای جهانی برای کالاهای ساخته شده با سرعت مبهوت کننده ای رو به افزایش است.صنایع تولیدی نیز با روشهای جدید و گوناگون به این تقاضا پاسخ میدهند.از زمان ظهور تدریجی کنترل عددی و تولید به کمک کامپیوتر تا رسیدن روشهای مدرن تولید نظیر سیستمهای تولید قابل انعطاف(FMS) و روشهای کنترل آماری( SPC)تولید به هنگام (JIT )و روشهای تولید که در پاره ای موارد حقیقتا هنرمندانه هستند تغیرات و پیشرفتهای بسیاری کرده اند.

ایجاد این تحولات نیازمند به کارگیری روشها وتجهیزاتی جهت نگهداشتن و مهار کردن قطعه کار در ماشین آلات است که صرفه اقتصادی وعملیات تولیدی ساده تر را تامیین کند.
با توجه به اینکه تولید کنندگان امروزی تمایل دارند برای کاهش هزینه ها و افزایش سود سطح موجودی انبارها خود را کاهش دهند نیاز به استفاده از تجهیزات مطمئن و کار برای نگهداشتن قطعه کار برای رسیدن به تولید مداوم و هرچه بیشتر احساس میشود.

با توجه به اینکه در طی مراحل مختلف تولیدی قطعات مختلف بر روی ماشین آلات مختلفی قرار می گیرد استفاده از یک نوع قید و بند برای نگهداشتن قطعات کافی نخواهد بود. با این وجود تجهیزات نگهدارنده مختلف شباهت هایی با یکدیگر دارند.
جیگ و فیکسچر ها مجموعه از اتصالات و نگهدارنده ها و و ; است که باعث تسریع در امر تولید میشود.

انتظارات ما از جیگ و فیکسچر ها عبارتند از:
دارای هزینه کم در طراحی باشند سرعت بالایی در بستن باشند در تغیرات محیط مقاوم باشند قالب جامد محکم داشته باشند قابل بازیافت باشند .
(قابل ذکر است قالبهایی که در بازار عموما استفاده میشود عبارتند از:
ریختگری
جیگ و فیکسچر
پرسی یک فیکسچر میتواند جیگ باشد ولی یک جیگ نمیتواند فیکسچر باشد.
از موارد مهم بعد از طراحی جیگ و فیکسچر ها و ثابت کردن آنها:
حذف درجه آزادی
حذف گشتاور
دقت در تلرانس
انواع فیکسچرها :

فیکسچر ها به چندین دسته تقسیم می شوند از جمله :
فیکسچرهای صفحه ای که ساده ترین نوع فیکسچرها هستند . قسمت اصلی این نوع فیکسچر یک صفحه پایه است که قطعات مختلفی نظیر پین های قرار و نگهدارنده ها بر روی آن نصب میشوند. سادگی این فیکسچر سبب شده که برای انجام اغلب فرایندهای ماشین کاری از آن استفاده شود همچنین شکل این فیکسچر برای بسیاری از فرایندها تناسب دارد و بنابراین از عمومی ترین انواع فیکسچر ها می باشد .

جیگ و فیکسچر
وسایل نگهدارنده ای هستند که به کمک آنها می توان قطعات مشابه هم را (سری)با دقت مورد نیاز تولید یا ماشین کاری نمود و بندها از نظر عمل کرد بسیار به هم شباهت دارد به طوری که اغلب اشتباه نامیده می شود تفاوت این دو در در نحوی هدایت ابزار برشی به طرف قطعه کار است.
جیگ یک وسیله نگهدارنده مخصوص است که قطعه کار را داخل آن قرار می دهند تا اینکه عملیات ماشین کاری روی آن انجام گیرد جیگ نه تنها قطعه کار را در خود مهار می کند بلکه ابزار را نیز به هنگام عملیات تولیدی هدایت می کند.

فیکسچر یک وسیله ای نگهدارنده است که فقط قطعه کار روی آن محکم می شود تا عملیات ماشین کاری روی آن انجام گردد.
قید وبستها(جیگ و فیکسچر)به سه دسته تقسیم می شود
1ـ قید و بستهای فراگیر مانند سه نظام دستگاه تراش
2ـ قید و بستهای چند منظوره
3ـ قید و بستهای مخصوص

قید وبستها از نظر میزان خودکار بودن به سه دسته تقسیم می شوند
1ـ قید و بستهای که باز و بست کردن قطعه به صورت دستی انجام می دهیم
2ـ قید و بستهای نیمه خودکار
3ـ قید و بستهای خودکار

طراحی ابزار
طراحی ابزار(جیگ وفیكسچر)عبارت است از فرآیند طرح،محاسبه وایجاد روش ها وفنونی كه برای افزایش بازدهی وبهره وری تولید ضروری هستند.به كمك این فرآیند است كه صنایع قادر شده اند ماشین آلات وابزارهای خاص مورد نیازشان رابرای رسیدن به تولید با ظرفیت بالا به خدمت بگیرند.فرآیند طراحی در حدی از كیفیت عرضه میشود كه هزینه های تولید یك محصول متعادل بوده وقابل رقابت با تولیدات مشابه باشد.

فرآیند طراحی ابزار در سلسله مراحل تولید،بین فرایند طراحی محصول و تولید محصول واقع میشود.طراحی ابزار باید فرآیندی در حال تغییر،پویا وخلاق باشد.
اهداف طراحی ابزار
هدف اصلی در طراحی ابزار افزایش تولیدبا در نظر گرفتن كیفیت مورد نیاز و همچنین كاهش هزینه های تولید است.برای رسیدن به این هدف،طراح لازم است اهداف زیر را در نظر بگیرد.

*ابزار هایی با عملكرد ساده خلق كند تا حداكثر بازدهی اپراتور تأمین شود.
*ابزارهای طراحی شده به گونه ای باشد كه بتوان قطعه كار را با كمترین هزینه توسط انها تولید كرد.
*با به كار گیری این ابزارها،تولید با گیفیت مستمر ویكنواخت حاتصل گردد.
*بتوان از یك ماشین تولیدی،تولید بیشتری گرفت.

*طراحی ابزار به گونه ای باشد كه به كارگیری آن به صورت غلط توسط اپراتور ممكن نباشد.
*ابزار ها از موادی ساخته شود كه عمر كاری مناسبی داشته باشد.
*ایمنی اپراتور در به كار گیری ابزار رعایت شود.

جیگ و فیكسچر
جیگ ها و فیكسچرها وسایل نگهدارنده‌ای هستند كه با به كارگیری آنها میتوان قطعات مشابه هم را با دقت مورد نیاز تولید نمود.با استفاده از این وسایل، موقعیت ابزارهای برشی نسبت به قطعه كار مشخص می‌گردد.برای تأمین این نظر،جیگ وفیكسچر به گونه‌ای باید طراحی وساخته شودكه بتوان قطعه‌كار را پس از قراردادن ومحكم كردن در آن ،به راحتی ماشینكاری كرد.

جیگ وفیكسچر از نظر عملكرد بسیار به هم شباهت دارند،تفاوت این دو در نحوه هدایت ابزار به سمت قطعه كار است.از نقطه نظر قطعات به كار رفته ، نظیر پین های قرار و قطعات تعیین موقعیت ، جیگ و فیكسچر با هم مشابه هستند.میتوان گفت كه تفاوت اصلی بین این دو در جرم وحجم آنها است.با توجه به اینكه هنگام عملیات تولیدی به فیكسچرها نیروهای بیشتری وارد می شود،نسبت به جیگ مشابه ساختمان قویتر وبزرگتری دارد.

جیگ یا قید یك وسیله نگهدارنده مخصوص است كه قطعه‌كار داخل آن نگه داشته شده یا روی آن قرار می گیرد تا عملیات ماشینكاری روی آن صورت گیرد.جیگ علاوه بر قطعه كار ابزار ماشینی را به صورت دقیق ،سریع و مطمئن هدایت می كند.معمولاً جیگ ها بوش های هدایت كننده از جنس فولاد سخت شده دارند و برای عملیات سوراخكاری ،برقوزنی ،قلاویزكاری وفرآیندهای مشابه به كار می‌روند.

فیكسچر یا بند ،وسیله‌ای نگهدارنده است كه فقط قطعه‌كار روی آن محكم می شود تا عملیات ماشینكاری روی آن انجام شود.با استفاده از فیكسچر می‌توان موقعیت ابزار برشی نسبت به قطعه‌كار را، با استفاده از فیلر یا دستگاه تنظیم كننده، تنظیم نمود.فیكسچر را باید روی دستگاه تولیدی محكم بست.فیكسچرها ابزار هایی برای موقعیت دهی ونگهداری قطعات هنگام براده‌برداری روی ماشینهای تراش، فرز، صفحه تراش،سنگ و اره هستند وهنگام جوشكاری ومونتاژ نیز استفاده میشوند.در فیكسچرها وسایل راهنمای ابزار وجود ندارد و ابزار براده‌برداری مستقیماً با قطعه‌كار در تماس است.

قواعد زیادی هنگام طراحی جیگ و فیكسچر باید رعایت شود:
*اسكلت و چهار چوب اصلی قید بند باید به اندازه كافی محكم باشد تا در اثر نیروهای حاصل از ماشینكاری انحراف وپیچیدگی در آنها ایجاد نشود و در هنگام براده برداری لرزش ایجاد نگردد.
*چهار چوب ممكن است از قطعات مختلفی ساخته شود كه این قطعات از طریق جوشكاری یا توسط پیچ ومهره به هم متصل می‌شوند.
*در هنگام برداشتن و بستن قطعه‌كار، كلیه حركات ماشینكار منظم ودر حداقل زمان ممكن باشد.

*همه گیره ها،پین های قرار و موقعیت دهنده ها در معرض دید قرار داشته باشند ودر دسترس ماشینكار جهت تمیز كردن یا موقعیت دهی یا محكم كردن باشند.
*در طراحی قید وبست خروج براده در نظر گرفته شود تا براده ها به راحتی خارج شده ودر داخل قید وبست انبار نگردد زیرا وجود براده در وقت موقعیت دهی موٌثر است.
*قید و بست توانایی موقعیت دهی قطعات در حد مجاز تولرانس را داشته باشند.
*جایگزین كردن قطعه كار داخل قید و بست به راحتی صورت گرفته و قطعه‌كار در موقعیت صحیح قرار گیرد.
*همه اصول ایمنی جهت حفاظت ماشینكار رعایت گردد.

امتیاز های قید وبند
1- بهره‌وری
قید وبند؛علامت‌گزاری،استقرار وكنترل مكرر را حذف می نماید.این خاصیت زمان كاری را كاهش وبهره‌وری را افزایش می‌دهد.
2-قابلیت تعویض و جایگزینی
قید و بند كیفیت یكسانی در محصول پدید می آورد.هر یك از قطعات به طور صحیح در مجموعه متعلق به خود قرار دارند و تمامی قطعات مشابه قابلیت تعویض وجایگزینی را دارند.

3-كاهش هزینه
تولید بیشتر، كاهش ضایعات،هم بندی راحت تر و صرفه جویی در هزینه های كارگری،كاهش قابل توجهی در قیمت تمام شده كالا خواهد گذاشت.

4-كاهش نیاز به مهارت كارگر
قید و بند استقرار و بستن قطعه كار راساده تر می‌كند.عناصر هدایت كننده ابزار ما را از استقرار درست آنها نسبت به قطعه‌كار اسوده خاطر می‌كند.جایگزین نمودن كارگر ماهر با كارگر غیر ماهر،صرفه‌جویی در هزینه‌ كارگری را در بر خواهد داشت.

انواع جیگ‌ها
جیگ‌ها به دو طبقه اصلی تقسیم بندی می‌شوند:
* جیگ‌های سوراخكاری
جیگ‌های سوراخ تراشی
از جیگ‌های سوراخ تراشی هنگامی استفاده می‌شود كه لازم می‌شود سوراخ‌های بزرگ یا سوراخ‌های با قطر استاندارد ماشینكاری شود.
از جیگ‌های سوراخكاری در فرآیندهایی نظیر سوراخكاری با مته،برقوزنی،قلاویزكاری،پخ‌زنی،خزینه‌كاری زاویه دار استفاده می‌شود.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 53 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

دانلود همه چیز در مورد بتن word

چهارشنبه 14 مهر 1395
1:52
علی


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود همه چیز در مورد بتن word دارای 43 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود همه چیز در مورد بتن word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

view (نظر اجمالی)
مواد ساختمانی و اینكه چگونه آنها استخراج، تولید، انتقال، بهره‌برداری و بازیافت می‌شوند، تأثیر بسیار مهمی بر روی بهره‌وری اقتصادی، تأثیرات محیطی و دوام و ایمنی محیط ساختمان می‌گذارد. از قدیم مقدار زیادی از توجهات به استفاده از مواد نوآورانه به منظور تقویت صرفه اقتصادی،‌ ایمنی و دوام‌پذیری محیطی از ساختار زیربنایی محیطی، مبذول شده است مثلاً جاده‌های ما، پلها و تونلها و غیره. بهرحال، زیر ساختهای صنعتی، یك عامل اصلی از ظرفیت تولید صنعتی و كارآمدی و كیفیت امكانات مرتبط با آن می‌باشد و دارای اهمیت حیاتی است. زیربنای صنعتی كه اشاره به زیربنای مالكیت خصوصی دارد و تنها برای استفاده از استخراج مواد و تولدی محصولات صنعتی می‌باشد، از موضوعات پیچیده این تحقیق بوده و ترسیم كننده تمام حوضه‌های اصلی طراحی، مهندسی و تركیب‌بندی می‌باشد. هرحال بواسطه حجم پایه تولید صنعتی آمریكا، انتخابهای متفاوتی در مواد و روشهای مورد استفاده وجود دارد كه تأثیرات مهم و برجسته اقتصادی و محیطی را بر جای می‌گارد. بنابراین علاوه بر حفاظت صنعت زیربنای، توانایی ایجاد محیطی صمیمانه، گزینشهای پایدار بدن كارآیی مواد، ادغام ساختاری، بادوامی، هزینه و بهره‌وری صنعتی، اهمیت ویژه‌ای دارد. این مقاله قصد دارد یك نظر اجمالی در خصوص انواع مختلف مواد جدید و تكنولوژیهایی كه وجود دارد، ارائه دهد ما قصد نداریم یك نگاه جامع به نوآوریهای جدید در مواد و تكنولوژیها داشته باشیم. همچنین قصد ما این نیست كه یك گفتگو را در خصوص مكان تحقیق و گسترش آن ارائه دهیم زیرا در این راه موانعی وجود دارد این مقاله در دو بخش اصلی تنظیم گردیده است. بخش اول كه یك نظر اجمالی در خصوص دسته‌های مختلف و متعددی از تكنولوژیها و یا روشهای پروسه شده می‌باشد كه یا گسترش‌یافته‌اند و یا در حال كاربری هستند. هر كدام از اینها بعنوان یك نمونه از مواد تكنولوژیها و روشهایی است كه برای بكارگیری در زیر ساختهای صنعتی وجود دارد و همچنین بحث در خصوص ابتكارات آنها و مزایای انرژی، محیطی، اقتصادی‌ای كه آنها ارائه می‌دهند می‌بشد. این بخش همچنین ویژگیهای این مواد را مورد بررسی قرار می‌دهد این ویژگیها شامل استقامت، انعطاف‌پذیری، مقاومت در برابر ترك، مقاومت در برابر فرسودگی، دوام در برابر انعطاف پذیری مقاومت در برابر سایش و پوسیدگی می‌باشد. بخش دوم نگاهی دارد به موانعی كه این مواد و تكنولوژیها برای ورود به بازارهای بزرگتر تجاری با آنها روبرو هستند.
زمانیكه به مسائل پیرامون تأثیر گزینش مواد برای زیربنایی صنعتی نگاهی می‌اندازیم، درك محیط بزرگتری كه در آن آنها مورد استفاده خواهند بود، مه می‌شود. بیش از تحقیقات عادی به منظور تقویت و دوام، یك سؤال باید در خصوص تأثیرات محیطی آنها و همچنین پتانسیل آنها برای پاسخگویی به بلایای طبیعی و ساخته بشر مطرح گردد. تكنولوژیهای جدید و عملكرد بالای مواد برای برآورده كردن ای نازها گسترش یافته است. همچنین راه‌حلهای پایدار و خلاق برای مشكلات پایدار ارائه گردیده است. این مواد و تكنولوژیها، از آلیاژهای مقاوم در برابر پوسیدگی تا محصولات ترمیمی بتنی برای عایق‌بندی در مقابل لرزش ر در بر می‌گیرد. همگی آنها مزایایی را ارائه می‌دهند. چه از نظر پایداری ساختاری، محیطی و یا از نظر نگهداری و فرآیند تعمیرات.
ساختار یك بنا، كه می‌تواند مستقیماً انرژی را مصرف كند، تأثیر بسیار مهمی بر كل انرژی مورد استفاده در اقتصاد را از طریق بنا و امكاناتی كه ایجاد می‌كند، داشته باشد و ارائه‌كننده فرصتی مهم برای بهره‌برداری از مواد جنبی و بی‌استفاده سایر صنایع و فرآیند‌های تغییر انرژی می‌باشد. دلیل این عوامل، صنعت پتانسیل بسیار بالایی را در تغییر الگوها و سطوح مصرف انرژی در كاهش اسراف مواد و ایجاد زیربنای بادوام، در حوزه عمومی و صنعتی، دارد.
بعبارت دیگر، زیر ساخت ایجاد شده می‌تواند تقویت‌كننده بهره‌وری در كل صنعت گردد اگر بطور كارآمدی طراحی و اجرا شود. برعكس آن می‌تواند بعنوان یك تباهی برای آن محصول گردد اگر طرح و ساختش ضعیف باشد.
بهمین دلیل، مفاهیم،‌ ابزارها و روشهای جدید در طراحی و ساختار صنعتی می‌تواند سهم بسزایی را در كارآیی انرژی، تغییر متعادل جو جهانی و ایجاد توسعه پایدار داشته باشد. این سطح‌بندی بطور خاص مرتبط با آن چیزی است كه ما آنرا بعنوان مسائل گسترده و جدیدی از ایمنی زیر ساخت مورد توجه قرار می‌دهیم. جامعه ما بدرستی نمی‌تواند بدون الحاق پایدار، كارآمدی انرژی و بهره‌وری اقتصادی در داخل آن طرح، طرحی دقیق ارائه دهد.
تكنولوژی Road maps (نقشه‌های جاده‌ای) برای صنایع متنوع تولید انرژی متمركز تحت عناوین زیر تولید شده است. تحت حمایت اداره امور انرژی و انرژی جایگزین شونده (DOE-EERE) صنایع برنامه‌ریزی تكنولوژیكی برای استراتژی آینده (IOF). این Road map یك پهنه وسیع از زمینه مشترك را نشان می‌دهد و نظرت بسیاری را كه ممكن است در حوزه ساختار صنعتی قابل اجرا باشد، ارائه می‌دهد. ظهور مجدد چنین اهدافی نظیر افزایش حساسیت محیطی افزایش كارآمدی اقتصادی، تأكید بیشتر بر روی همكاری و برداشتن موانع تحقیق و توسعه، همگی ممكن است بعنوان گواهی بر روندهای مؤثرتر، ارائه گردد. همچنانكه قبلاً ذكر شد، صنعت ساختمان نقش ممتازی را هم برای مصرف‌كننده و هم برای تهیه‌كننده كالا و خدمات برای صنایع IOF دارد. ارتباط اختصاص یافته بین صنعت ساختمان و صنایع معدنی، الوار، آلومینیوم، شیشه،‌ استیل ریخته‌گری و سیمان باید پاسخگوی این روند باشد. از این رو معطوف داشتن توجه به نوآوریها در مواد و روشهای موجود ضرورت دارد و این در صورتی است كه صنایع طراحی و ساختمانی، روابط هم زیستانه خود را با صنایع آتی به حداكثر برسانند.
What are the Criteria
ملاك چه چیزهایی است؟
قبل از اینكه در خصوص مواد جدید و فرآیندهای موجود بحث كنیم. ضرورت دارد كه مشخصه‌های مورد جستجو را تعریف نمائیم. مواد جدید و فرآیند تولید ممكن است یك پهنه وسیعی از مزایا، كم كردن تأثیرات محیطی تا افزایش تقویت و دوام و صرفه اقتصادی را در بر گیرد. برای اهداف این نوشته، معیارش توسط سازمان تحقیقات مهندسی شهری و سیستمها و مواد ساختمانی (CONMAT) استفاده خواهد شد. این برنامه یك تلاش مشترك در راستای صنعت طراحی و ساختمان است و نگاهی داد به مشخصه‌هایی كه در مواد جدید منظور تنظیم اهداف چهارگانه صنعتی مطلوبیت دارد.
علاوه بر این، این برنامه قصد دارد از طریق نگاهی به مواد قدیمی دارای عملكرد بالا و همچنین مواد و تكنولوژیهای جدید، نوآوریها را تشویق نماید. معیارهای مشخص شده توصیف كننده ویژگیهای مطلوب در خود زیر ساخت می‌باشد. اما بخاطر ساختار صنعتی باید مشخصات مناسب و ویژه‌ای را كسب نماید. این مشخصات شامل موارد زیر است:
• انعطاف‌پذیری، سختی و قدرت بالا
• تقویت دوام و خدمات زندگی
• افزایش مقاومت در برابر فرسایش، پوسیدگی، مواد شیمیایی و فرسودگی
• مقرون به صرفه بودن چرخه زندگی
• در برابر بلایا و آتش‌سوزیها طبیعی مقاومت داشته باشد.
• تركیب، كاربرد و نصب آن آسان باشد.
• زیبایی‌شناسی و سازگاری با محیط
• توانایی خود تشخیصی، خود بهبودی و كنترل ساختاری (1994 CERF)
در خصوص حملات تروریستی سپتامبر 2001، بهبود مقاومت در برابر انفجار و همچنین بهبود ادغام ساختاری و flexural به علت تقاضای زیاد م‌تواند به این لیست اضافه گردد.
در حالیكه این مشخصات ممكن است از روی حدس و گمان برای مواد زیربنایی صنعتی مطلوب باشد،‌ آنها بخاطر صنعت شدیدی كه در این خصوص برای طراحی و صنعت ساختمان در گذشته وجود داشته است مورد خطاب قرار می‌گیرند. بهرحال، آنها همچنین بینشی را در خصوص توانایی صنعتی بمنظور فكر كردن بر فراز محدوده‌های موجود آن ارائه می‌دهد. و همچنین تلاش دامنه‌داری را برای بهبود و بهره‌برداری از منابع آن به هدف تحقق كامل نظرات ابتكاری، پیشنهاد می‌دهد. موضوعات اصلی‌ای كه در ارتباط با كشف این ویژگیها نمایان می‌شود شامل پردازش و كار به مواد قدیمی و همچنین ایجاد مواد جدید، با كیفیت،‌ آلیاژها و كامپوزیتها قابل تحقیق است. در نوشته زیر روشها و محصولات متعدد ویژه‌ای را اشاره خواهیم داشت. این مقاله قصد ندارد كه هر محصول ویژه یا شركت را مورد تأیید قرار دهد و شامل محصولات موجود در بازار هم می‌شود. از آنها فقط به عنوان نمونه‌ها و شمایلی از آنچه كه در بازار برای استفاده صنعتی وجود دارد، نام برده می‌شود.
پلیمرهای فیبری تقویت‌شده Fiber Rein Foreed Polymers
پلیمرهای فیبری تقویت شده (FRP) در سالهای اخیر بكار گرفته می‌شود. آنها ساخته شده از فیبرهای كار گذاشته شده در یك رزین پلیمری می‌باشد و بجای فولاد تقویت شده برای ساختمانهای بتنی استفاده می‌شود. FRP از مواد غیر متالیك و پوسیده نشدنی ساخته شده است بدین معنی كه در معرض پوسیدگی (زنگ‌زندگی) قرار نمی‌گیرد. علاوه بر این نشان داده شده است كه كشش پذیری بالایی دارد و نسل جدیدتر قالبهای FRP می‌تواند انعطاف‌پذیری مناسبی داشته باشد و برای كاربریهای ساختمانی مناسب‌تر می‌باشد. علاوه بر این نصب تكه‌ها بر روی بنا سبب صرفه‌جویی در وقت و انرژی می‌گردد و نسب بنا بسیار سریع شود از هزینه‌های كارآمدی می‌كاهد. بر طبق موسسه صنعتی ساختمان، تكه‌های شیشه‌ای FRP ممكن است جایگزین مناسبی برای فولاد تقویت شود در بتن معماری می‌شود. این بتن در معرض نمك‌های یخ‌زدا، نمكهای دریایی یا بكار گرفته شده نزدیك وسیله الكترومگنتیك می‌باشد (2002 Cll).
FRP می‌تواند هم برای تعمیر و هم برای اهداف ساختار مستقل استفاده شود. متفاوت با سایر موادی كه ممكن است برای تعمیر یا مراقبت بكار می‌روند، FRP ممكن است بطور دائم در مكانی گذارده شود. بدون هیچ‌گونه نگران كه بعلت مواد فرسوده وجود داشته باشد. FRP فابریك یا ورقه‌ها می‌تواند اطراف ستونهای بتنی یا میله‌ها پیچیده شود و سختی و دوام آنرا افزایش می‌دهد. این ورقه‌ها به المنت‌های ساختاری می‌چسبد و چسبندگی بالایی دارد و نسبت به ورقه‌های فولادی، وقت و تلاش كمتری را برای نصب می‌گیرد. میله‌گذاری مجدد FRP هم‌اینك بجای میل‌های فولادی استفاده می‌گردد، زیرا قدرت كشش‌پذیری بالا و سختی دارد و از نظر ساختاری ممكن است. یكی از موانع در راه استفاده از FRP كه در زیر بطور مفصل مورد بررسی قرار خواهد گرفت، هزینه بسیار بالای آن در مقایسه با فولاد است. بهرحال، انواع و مقدار فیبرها و رزین‌های مورد استفاده و همچنین كیفیت، نه تنها تعیین‌كننده قیمت مواد می‌باشد بلكه كیفیت فنی و ساختاری پلیمر ایجادشده را معین می‌كند. تحقیق و آزمایش در یك پهنه وطنی و فرامرزی تحت انجام است. برای مثل Confibrecrefe شبكه تحقیق اروپا همراه با (فدراسیون بین‌المللی بتن) 3/9TG و lsls كانادا حول آزمایشهای Robin برای تقویت FRP سازمان یافته است. اطلاعات در خصوص پروژه بر روی اینترنت موجود است.
Concrefe Cement Product
تولیدات بتن و سیمان
تعمیر و مراقبت از ساختمانهای بتنی، یك بودجه مهم برای زیربنای دولتی و صنعتی می‌خواهد. طول مدت و سختی فرآیند تعمیر منجر به هزینه‌هایی می‌شود كه بسرعت انباشته می‌گردد. علاوه بر این، ضرورت تعمیرات ساختاری ممكن است ایمنی و امنیت ریسك را بوجود آورد علاوه بر هزاران تغییر روی داده در اقتصاد جهانی، صنعت باید هم‌اكنون مایل به مسائل امنیتی و ایمنی باشد كه چالشهایی را از هر دو سمت مهندسی و نقطه‌نظر اقتصادی ارائه می‌دهد. پیدایش تكنولوژیهای بتن فرصتی را برای كاهش احداث و زمان تعمیر ایجاد كرده و همچنین پروژه‌ها را مقرون به صرفه می‌نماید.
SIMCON
بتن MAT كه بصورت گل آب از صافی در شده است (simcon) ، یك دسته از موادی است كه بعنوان كامپوزیتهای تقویت شده بتن ی دارای عملكرد فیبری زیادی هستند، شناخته می‌شود. (HPFRCCS) . این مواد در سالها اخیر برای پاسخ به هزینه‌های ایجاد و حفظ زیربنا گسترش یافته است. آنها در زمانیكه با بتنهای مرسوم و متداول مقایسه می‌شوند یك پایداری، قدرت زیاد، عمكرد در مقابل زلزله و كنترل ترك برداشتن را از خود و نشان می‌دهند. علاوه بر این HPFRCCS ویژه، نظیر SIMCON ممكن است بسیار سریعتر به كار گرفته شود و هزینه كمتری را نسبت به روشهای عادی داشته باشد. (2000cll) . SIMCON با استفاده از فیبرهای فولادی استیدلس قابل نصب است. این Mat (معادل فارسی ندارد) در لوله‌های بزرگ به سایت انتقال می‌یابد و پس از آن فقط نیاز به جداسازی و قرار دادن آنها حول شكل كار می‌ماند. پس از اینكه Matها نصب گردید با یك غلظت بر پایه گل‌آب و سیمان تزریق می‌گردد. فیبر Mat برای تعیین مكان فیبر ساده می‌باشد و نسبت به SIFCON حجم فیبری بسیار پائین‌تری دارد. SIMCON برای اهداف تنظیم مجدد و برای سیستمهای ساختاری كامپوزیت بنا بكار می‌رود. این تكنولوژی می‌تواند احتیاجات زیر ساخت صنعتی را در بسیاری از راهها برآورده سازد. نصب آن بسیار سریعتر و ساختارش مقابل اطمینان و انتخابهای تعمیری آن بدون جهت گیری بر روی كیفیت و قدرت مواد عالی است. آزمایش گسترده بر روی SIMCON نشان‌دهنده انعطاف‌پذیری بالا و كنترل مناسب ترك و قدرت بالا می‌باشد. بواسطه ساختار فیبری MAT و مزایای انعطافی كه آن ارائه می‌دهد،‌ ممكن است برای استفاده در فعالیت زلزله‌ای كه مورد نگرانی است، مفید باشد.
تكنولوژیهای مرمت سریع Rapid Repair Technologies
یك كاربرد مهم مواد پیشرفته، تغییر ساختار بتنی در محل می‌باشد. این امر می‌تواند ابزار مهم بهبود كم كردن هزینه و خدمت زندگی زیربنای صنعتی باشد. یك تعداد از سازندگان محصولات مرمت سریع را ارائه می‌دهند و برنامه‌های تحقیقی فعالی را در نظر دارند. موسسه مالی استاندارد و تكنولوژی، آزمایش تحقیقاتی ساختمان و آتش (BFRL) ، یك كانون ویژه از این تحقیق است. این كار توسط یك گروه از صنایع كه شامل مواد زیر است حمایتی می‌گردد:
• گروه Conproco
• شركت سازندگان ارشد
• شركت Sika
• سیستمهای حفاظت ساختاری
• شركت WR Grace
CERF همچنین كارش ارزیابی مواد سریع تعمیر شونده می‌باشد. یك مثال اخیر، كه انرژی ویژه و مزایای محیطی دارد، Ceracrefe می‌باشد. Ceracrefe اشاره دارد به یك تكنولوژی فرآیند شیمیایی كه مورد استفاده برای ایجاد محصولات مرمت بتنی در سه قسمت می‌باشد، روكش جاده یا پیاده‌رو، Laymend و Verrimend . تمام این سه تولید شامل درصد بالایی از مواد بازیافت نظیر، خاكستر زغال، خاكستر زائد خاك شهری، پس مانده شنی، مواد لایروبی و گز تنوره دی‌سولفات است كه توسط سایر تولیدات سبب ایجاد مزایای زیربنایی و همچنین محیطی می‌شود. تولیدات Ceracrefe یك گروه از سیمانهای فسفاتی هستند كه در استفاده آنها از یك درصد بالا از مواد پس‌مانده و تولیدات زائدی كه قبلاً ذكر شد یگانه هستند. بستگی به مورد استفاده از محصول كه می‌تواند گستره‌ای از پایدار سازهای ماسه‌ای را برای مرمت سریع باندهای فرودگاه در بر داشته باشد، آنها مواد ر بازیابی می‌كنند كه می‌توانند در یك تراكم بالای 80درصد وزنی بكار رود. برای كاربردهای مرمت سریع، مقداری كه پیشنهاد می‌شود، هنوز قدرت بالای حفظ آن حدود 40 درصد از مواد پس‌مانده است. در یك آزمایش كه در فرودگاه نیروی هوایی آمریكا انجام شد، تولیدات Ceracrefe برای تعمیر چاله‌های باند فرودگاه بكار گرفته شد و قادر شد پس از 45 دقیقه از بكارگیری آن، یك ترافیك كامل را ساپورت كند. علاوه بر این آن می‌تواند در یك پهنه وسیع از حرارت بالا، وابسته به طول زمان تركیب قبل از اینكه محصول بكار رود، استفاده شود. بواسطه واكنش اگزوترمیك كه در مدت اختلاط روی می‌دهد هیچ نیازی به ماده افزودنی برای همراهی با درجات حرارتی بالا نیست تنها یك زمان تركیب طولانی‌تر مورد نیاز است. علاوه بر این اینها مواد كوچك شده صفر هستند، از اینرو مرمتهایی كه در محیطهای آب شدن یخ انجام می‌گیرد و حتی در مدت ماههای زمستان بسیار بادوام خواهد بود و نیازمند مراقبت كمتر نسبت به مواد سرهم‌بندی شده قدیمی است كه نمی‌تواند سفتی و سختی آنها را یكسان و هماهنگ سازد. علاوه بر این، نسل جدیدی از محصولات یك زمان كاركردی مشخص دارند كه به آنها اجازه می‌دهد برای تنها بیش از مرمتهای سریع استفاده شوند. اپوكسی‌ها سابقاً برای مرمت سریع جاده‌ها و باندهای فرودگاه استفاده می‌شدند اما قیمت هر واحد معمولاً در مقایسه با محصولات سیمانی بالا بود. یك روش ویژه كه در آن امكان استفاده مخصوص در كاربردهای زیربنایی صنعتی است توسط لوله‌های بتنی انجام می‌گیرد، و هر دوی آنها بعنوان یك ماده مرمتی و برای درست كردن مواد از پیش ریخته شده استفاده می‌شود. تولیدات Ceracrefe ساختار منفذ‌دار ظریفی نسبت به سیمان بتنی نفوذ كند، نتیجه‌اش ضعیف شدن آن خصوصاً در نقاطی می‌گردد كه از میله‌های فولادی استفاده شده و نسبت به اكسیده شدن حساس هستند. علاوه بر این به آنها اجازه می‌دهد تا از این میله‌ها بهتر از بتنهای قدیمی محافظت شود. Ceracrefe یك محصول خنثی PH می‌باشد و نظیر مزایای قلیایی نظیر آنچه كه در بتن سیمانی پرتلند هست نمی‌باشد اما زمانیكه بطور كامل بر روی میله روكش شود از آن در برابر پوسیدگی حفاظت می‌كند. علاوه بر این،‌ بدلیل خنثی بودن PH، مانند آلومینیوم كه در سیمان پرتلند خورده می‌شود نمی‌باشد. موادی نظیر Ceracrefe ارائه دهنده مزایای مختلفی با توجه به تأثیر اقتصادی و محیطی هستند. اولین آنها استفاده از بازیافت است و مواد زاید می‌تواند با یك روش پایدار در گورستان زباله‌ها بازیابی گردند. علاوه بر آن فرایند ایجاد كردن معمولاً انتشار بسیار جزئی می‌باشد نظیر فرایندی كه یكی از مخلوطهای پودرهای fine - grain می‌باشد و در برابر فرایند مرسوم ایجاد سیمان پرتلند می‌باشد. شورای جهانی كار برای توسعه پایدار (WBCSD) سیمانهایی را با محتوی كمتر خاك جوش نظیر كامپوزیتهایی كه برای fingash و سیار محصولات بازاریابی پیشنهاد می‌دهد، نظیر یك روش برای كاهش انتشار Co2 . هزینه‌های كل پروژه را می‌توان از طریق بكارگیری مواد مرمت سریع خیلی پایین بیاید. زیرا حركت متناوب كم می‌شود. قدرت، سختی، دوام و ضخامت در برابر حرارت بسیار بیشتر از سیمان‌های (بتنهای) مرسوم و قدیمی است. علاوه بر این مهمترین فاكتور در حفظ و نگهداری، زمان است خواه زمان احداث بنا و حفظ كارگران برای انجام تعمیرات و خواه طول مدت زمانی كه یك ساختمان جاده و یا لوله باید برای تعمیر بیرون آورده شود. موادی نظیر Cerarrefe پتانسیلهایی را برای استفاده در كاربردهای امنیتی پیشنهاد می‌دهد. یك پتانسیل كه بطور متناوب در توسعه بكار می‌رود استفاده از حفاظ برای ساختمانهاست. آن می‌تواند برای شكل دادن یك كف‌پوش(كاشی) سبك وزن بكار رود و در محل خارجی ساختمانها بكار رود. اگر اسلحه و یا هر نوع ماده انفرادی دیگر به این كاشی منفرد برخورد كند، آن بصورت ضربه‌گیر عمل می‌كند و شوك را جذب می‌نماید. اگر كاشی خرد شود بسادگی می‌توان آنرا از بخش خارجی ساختمان برداشته و عوض نمود. مزیت چنین سیستمی نظیر این مورد اینست كه كاشی‌ها (كف‌پوشها) نظیر المانهای ساده معماری طراحی شده‌اند با این حال آنها یك ارزش امنیتی دارند، جذب‌كننده شوك هستند و از ساختمان حفاظت می‌كنند. یك سیستم مشابه هم اكنون برای برخی ماشینهای نظامی از كاشیهای سرامیك استفاده می‌شود.

Innovate Cement Manufacturing Processes
فرآیند تولید ابتكاری صنعتی سیمان
یكی دیگر از ابزارهای پیشرفته تولیدی، طراحی مجدد و یا تقویت شیوه تولید صنعتی به منظور ایجاد یك محصول بهتر است. یك چین شیوه‌ای «سیمان اصلاح شده انرژیك» می‌باشد (EMC). EMC یك شیوه ثبت شده‌ای است كه شامل «شبكه داخلی مخلوطی از سیمان پرتلند معمولی» (OPC) و موادی نظیر fly ash تفاله سوزانده شده كوره یا متن كوارتز از طریق شبكه آسیاب شده دارای غلظت چندگانه می‌باشد. محصول حاصل شده بواسطه روش شبكه‌بندی مورد استفاده كارآیی سطح را افزایش می‌دهد و نسبت بیشتری از Pozzolanاخیراً در تقویت مواد استفاده می‌شود. واژه Pozzolan به هر ماده fine rain اشاره دارد كه در آب واكنش نشان داده و با هیدروكسید كلسیم و قلیا برای شكل‌دهی تركیبات سیمانی بكار رود. آن یك ماده افزودنی معدنی است كه ممكن است بعنوان یك مكمل برای سیمان استاندارد پرتلند بكار رفته و ملاطی اضافه در مخلوط بتن می‌باشد. در آزمایش انجام گرفته در ایالات متحده و اروپا، بتنهای ساخته شده از EMC در خانه‌های ساخته شده از OPC بكار رفته و در برخی موارد آنها عملكرد بهتری داشته‌اند. نتیجه استقامت ، سختی و بادوامی محصول در نهایت وابستگی زیادی به تركیب و درصد اجزائی دارد كه درسیمان بكار رفته است. WBCSD ارزیابی نموده كه علی‌رغم افزایش هزینه‌های سرمایه‌ای برای فرآیندهای اضافی مورد نیاز برای ایجاد EMC، آن احتمالاً نسبت به OPC برای تولید كمتر هزینه برمی‌دارد و آن امر خاطر درصد بالای بازیافت، اصلاح و یا مواد زائد مورد استفاده در این روند می‌باشد...


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 70 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

دانلود مقاله بررسي وضع رشته بهداشت حرفه اي از ديدگاه دانشجويان اين رشته word

چهارشنبه 14 مهر 1395
1:52
علی


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسي وضع رشته بهداشت حرفه اي از ديدگاه دانشجويان اين رشته word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسي وضع رشته بهداشت حرفه اي از ديدگاه دانشجويان اين رشته word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسي وضع رشته بهداشت حرفه اي از ديدگاه دانشجويان اين رشته word ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسي وضع رشته بهداشت حرفه اي از ديدگاه دانشجويان اين رشته word :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

تعداد صفحات: 10

نویسنده(ها):

احمد عبدالملکی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یز
مهناز اصلحی – دانشیار گروه آموزش بهداشت
علی اصغر فرشاد – استادیار گروه بهداشت حرفه ای
احمد جنیدی جعفری – دانشیار گروه بهداشت محیط

چکیده:

بررسی وضعیت کلی و کنونی بهداشت حرفه ای از دیدگاه دانشجویان این رشته در شناسایی نقاط ضعف و قوت، فرصتها و تهدیدهای موجود که آینده این رشته را رقم می زند دارای اهمیت فراوانی است این مطالعه با هدف تعیین دیدگاه دانشجویان رشته بهداشت حرفه ای درباره وضعیت آموزشی، پژوهشی و رفاهی این رشته صورت گرفته است. این مطالعه از نوع مقطعی – توصیفی می باشد ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بوده که با استفاده از نرم افزار Spss و ازمونهای کای دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است نظام آموزشی پویا و متحول مبتنی بر استانداردها روز ملی و بین المللی است بازنگری نظام آموزشی فعلی و هماهنگ نمودن محتویات آموزشی با نیازهای روز و آنه در محیط کار ضروری و نیاز است سازماندهی نحوه ارائه خدمات آموزشی پژوهشی و نیز هدفمند و اولویت بندی نیازها و رفع آنهاایجاد نظام جامع در زمینه سلامت کار و بهداشت حرفه ای را میتوان راه حل اصلی مسائل پیش روی بهداشت حرفه ای دانست.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 60 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

دانلود مقاله راهکارهاي بيوتکنولوژي در افزايش کارآيي گياهان دارويي word

چهارشنبه 14 مهر 1395
1:51
علی


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله راهکارهاي بيوتکنولوژي در افزايش کارآيي گياهان دارويي word دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله راهکارهاي بيوتکنولوژي در افزايش کارآيي گياهان دارويي word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله راهکارهاي بيوتکنولوژي در افزايش کارآيي گياهان دارويي word ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله راهکارهاي بيوتکنولوژي در افزايش کارآيي گياهان دارويي word :

سال انتشار: 1388

محل انتشار: همایش منطقه ای غذا و بیوتکنولوژی

تعداد صفحات: 14

نویسنده(ها):

منصور امیدی – استاد، دانشگاه تهران، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، کرج، ایران
نرجس فرزین – کارشناس ارشد بیوتکنولوژی، بخش بیوتکنولوژی، تحقیق و توسعه باریج اسانس

چکیده:

گیاهان دارویی از هزاران سال پیش به عنوان یکی از مهمترین منابع دارویی کاربرد داشته اند. فناوری زیستی با استفاده ازراهکارهایی نظیر کشت سلول ها، اندام ها و بافت ها، مهندسی ژنتیک و کاربرد نشانگرهای مولکولی قادر است کارآیی و بهره وری گیاهان دارویی را به عنوان منابع تجدیدپذیر جهت تولید دارو افزایش دهد. کشت سلول، بافت ها و اندام های گیاهی امکان تکثیر سریع و انبوه بسیاری از گیاهان دارویی مهم را فراهم نموده است. گیاهان تکثیر شده از طریق کشت های in vitro عاری از بیماری و از لحاظ ژنتیکی و کیفی یکنواخت می باشند. نگهداری کشت سلول یا بافت گیاهی به روش انجماد در نیتروژن مایع، یک روش مناسب جهت حفظ گیاهان دارویی در معرض انقراض می باشد. طی سالهای اخیر کشت سوسپانسیون سلولی و اندام (ساقه و ریشه مویین) جهت تولید متابولیت های ثانویه و مطالعه مسیر بیوسنتز متابولیت ها مورد توجه قرار گرفته است. تاکنون کشت سلولی طیف وسیعی از گیاهان دارویی بررسی شده است و ترکیبات مهمی نظیر: فلاونوئید ها، تانن ها، آلکالوئیدها و ترپنوئیدها از این طریق تولید شده اند. ترکیبات محیط کشت، ریزنمونه، شرایط فیزیکی، افزودن پیش سازها، استفاده از القاگرهای زنده و غیر زنده، افزایش نفوذ پذیری سلول، دور کردن محصول از محل تولید، بی تحرک نمودن سلولهای گیاهی و انتخاب سلولهای با کارآیی بالا، از مهمترین فاکتورهای موثر در افزایش تولید متابولیت ثانویه در کشت سلولی می باشند.مهندسی ژنتیک گیاهی نقش چشمگیری در زمینه شناسایی و دستکاری ژنتیکی آنزیم های دخیل در مسیر متابولیکی بیوسنتز متابولیت های ثانویه ایفا نموده است. انتقال ژن یک ابزار قوی جهت افزایش بازدهی و تولید متابولیتهای ثانویه ای است که محدودیت بازدهی دارند. نشانگرهای مولکولی به دلیل عدم وابستگی به سن، شرایط فیزیولوژیکی و محیطی گیاه، ابزاری قدرتمند جهت شناسایی دقیق گونه های مهم دارویی، بررسی تنوع ژنتیکی، طبق هبندی ذخائر توارثی و تعیین نقشه ژنتیکی آنها می باشند. این مقاله مروری است بر راهکارهای مختلف فناوری زیستی که در افزایش بهر هوری گیاهان دارویی و تولید داروهای گیاهی با کیفیت مطلوب تر موثر می باشد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 57 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

دانلود مقاله برآورد ميزان رسوبگذاري سالانه درياچه مهارلو با استفاده از cs137 word

چهارشنبه 14 مهر 1395
1:51
علی


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله برآورد ميزان رسوبگذاري سالانه درياچه مهارلو با استفاده از cs137 word دارای 3 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله برآورد ميزان رسوبگذاري سالانه درياچه مهارلو با استفاده از cs137 word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله برآورد ميزان رسوبگذاري سالانه درياچه مهارلو با استفاده از cs137 word ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله برآورد ميزان رسوبگذاري سالانه درياچه مهارلو با استفاده از cs137 word :

سال انتشار: 1384

محل انتشار: سومین همایش ملی فرسایش و رسوب

تعداد صفحات: 3

نویسنده(ها):

سیدحمید مصباح – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس
جمشید عمیدی – مسئول آزمایشگاه رادیولوژیک محیط سازمان انرژی اتمی ایران

چکیده:

ته نشینی مواد ناشی از فرسایش آبخیز شیراز در چاله ی مهارلو (10 کیلومتری جنوب شرقی شهر) سبب کاهش ژرفای آب بویژه در ناحیه غربی می گردد. پیامد این مساله حرکت آب به سوی اراضی مجاور و تاثیر آن بر بالا آمدگی سطح سفره آب می باشد. شناخت منشا و تعیین میزان موادورودی به دریاچه نقش مهمی در برنامه ریزی مدیریت نگهداری دریاچه و کاهش معضلات دارد. از آنجا که عمق دریاچه مهارلو محدود می باشد، به اعتقاد گروهی ازکارشناسان پیش بینی می شود در آینده فضای فعلی قادر به نگهداری هرز آبهای حوزه نباشد. در زمینه منشا مواد ورودی به دریاچه نیز اختلاف نظر وجود دارد. در این نوشتار میزان مواد ورودی به دریاچه در چند دهه گذشته، با استفاده از ردیابی، با کاربرد سزیم – 137 ، بررسی گردید و یافته ها نشان میدهد که در 50 سال گذشته حدود 50 سانتی متر به ته نشست های دریاچه افزوده شده است. ازآنجا که ژرفای متوسط دریاچه به 55 سانتی متر برآورد شده است بنابراین، با این روند ظرف 55 سال آِنده دریاچه از مواده همران سیلاب پر می رشود. با توجه به شرایطتشدید فرسایش در اراضی حوزه و گسترش فعالیت های عمرانی بدون رعایت اصول حفاظتی در عرصه آّراهه ها، پیش بینی می شود با ورود مواد بیشتر به دریاچه این زمان خیلی کوتاهتر شود. این مسئله ضرورت ارایه طرحهای جامع مهار فرسایش و رسوب را در حوزه اجتناب ناپذیر می سازد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 65 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به سار پروژه است. || طراح قالب avazak.ir
ساخت وبلاگ تالار ایجاد وبلاگ عکس عاشقانه فال حافظ فال حافظ خرید بک لینک خرید آنتی ویروس دانلود تک آهنگ انجام پروژه متلب انجام پروژه متلب انجام پروژه های دانشجویی ثبت شرکت ثبت برند نظافت منزل در تهران پیش بینی نتایج فوتبال خرید ملک در ترکیه
بستن تبلیغات [X]