دانلود مقاله اثر تغيير اقليم برکميت منابع آب زيرزميني دشت دهلران با استفاده از GIS word

چهارشنبه 14 مهر 1395
1:50
علی


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله اثر تغيير اقليم برکميت منابع آب زيرزميني دشت دهلران با استفاده از GIS word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله اثر تغيير اقليم برکميت منابع آب زيرزميني دشت دهلران با استفاده از GIS word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله اثر تغيير اقليم برکميت منابع آب زيرزميني دشت دهلران با استفاده از GIS word ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله اثر تغيير اقليم برکميت منابع آب زيرزميني دشت دهلران با استفاده از GIS word :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: اولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
تعداد صفحات: 6
نویسنده(ها):
جمشید تیموری – کارشناس ارشد جغرافیای طبیعی،اقلیم شناسی،دبیر جغرافیا
محمد تیموری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی،فرایندهای جداسازی ، دبیر شیمی

چکیده:
اقلیم جهانی با سرعت بی سابقه یی در حال تغییر و تحول است و چالش هایی همچون خشکسالی، به خطرافتادن امنیت غذایی و افزایش مخاطرات طبیعی کشورها را تهدید می کند. اقلیم نتیجه تاثیر توام پدیده های هواشناسی است.تغییر اقلیم و بحران آب از مهم ترین چالش های جامعه جهانی قرن حاضر هستند.تغییرات اقلیمی یک زمینه کلی و جهانی است ولی عواملی چون اقدامات سازه ای بشر، برداشت بی رویه از منابع آبی زیرزمینی و سطحی، دخل وتصرف بشر در طبیعت از عوامل تشدید کننده آن است.لذا به دلیل اهمیت و تاثیر تغییرعناصر اقلیمی بر شرایط محیطی و نیز نقش آن در کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی، بررسی تغییرات رفتاری آن در بازه های زمانی طولانی مدت و کوتاه مدت ضروری است.بر این اساس در پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر تغییر اقلیم بر کمیت ذخایر منابع آب زیرزمینی دشت دهلران با استفاده ازتکنیک GIS بررسی گردید.محدوده مطالعاتی بین طول شرقی 46 درجه ، 31 دقیقه ، 24 ثانیه تا 47 درجه ، 16 دقیقه ، 4 ثانیه وعرض شمالی 32 درجه، 41 دقیقه، 39 ثانیه تا 33 درجه، 18 دقیقه، 47 ثانیه در استان ایلام قرار دارد. مساحت دشت دهلران 4124 کیلومتر مربع است که دارای اقلیمی گرم و خشک با میانگین بارندگی سالانه حدود 240/7 میلیمتر، متوسط میزان تبخیر سالانه 38559 میلیمتر ومیانگین رطوبت نسبی بلند مدت سالانه 38% طی یک دوره 23 ساله (92-1369) می باشد. نتایج حاصله نشان می دهد. که در بررسی تاثیر تغییرعناصر اقلیمی بر کمیت ذخایر آبی دشت دهلران، طبق قاعده کلی اصل همبستگی بین . دو متغیر دما و تراز سطح آب (سطح ایستابی) همبستگی معکوس و ضریب همبستگی رگرسیون بدست آمده عدد (537-) می باشد، یعنی بین دو متغیر رابطه معنادار منفی وجود دارد و بین دو متغیر بارش و تغییرات حجم آبخوان، همبستگی مستقیم و ضریب همبستگی رگرسیون بدست آمده در نمودار عدد (818-) را نشان می دهد که چنین استنباط می شود، بین دو متغیر رابطه معنادار ومستقیم وجود دارد. و با استفاده ازشاخص SPI وترسیم نمودار آن با متوسط تراز سطح آب در طول دوره 23 ساله روندتغییرات بارندگی سالانه ومتوسط تراز سطح آب را که بطور نسبی در حال کاهش نسبت به طول دوره آماری می باشد، را بدست آورده که نشان دهنده اثرات تغییرات اقلیمی بر کمیت منابع آب زیر زمینی و وقوع خشکسالی در منطقه است.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 71 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

دانلود مقاله مروري بر اصول و مباني ساختاري هويت بخش به شهرهاي ايرانيدر اسلامي word

چهارشنبه 14 مهر 1395
1:49
علی


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله مروري بر اصول و مباني ساختاري هويت بخش به شهرهاي ايرانيدر اسلامي word دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله مروري بر اصول و مباني ساختاري هويت بخش به شهرهاي ايرانيدر اسلامي word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله مروري بر اصول و مباني ساختاري هويت بخش به شهرهاي ايرانيدر اسلامي word ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله مروري بر اصول و مباني ساختاري هويت بخش به شهرهاي ايرانيدر اسلامي word :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی
تعداد صفحات: 11
نویسنده(ها):
سبحان محمدزهرایی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران – مهندسی پروژه و ساخت ، گروه مهندسی ،دانشکده مهندسی ، دانشگاه پیام نور کرج
سبحان روشنفکرجورشری – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد عجب شیر، گروه هنر و معماری، عجب شیر، ایران

چکیده:
شهر کالبد و بستر زندگی جمعی انسانهاست. لذا شناخت این بستر و تاثیر آن در شکل گیری هویت مکانی بسیار حائز اهمیت میباشد.در این بین شهر اسلامی با ویژگیهای خاص کالبدی و اجتماعی خود، بسترساز شرایطی بوده که فرد در آن نه تنها از احساستنهایی و از خود بیگانگی به دور می باشد، بلکه با توجه توامان به خلوت گزینی و برقراری روابط اجتماعی با استفاده از آرایش عناصر کالبدی،هویت ویژه شهر اسلامی را رقم زده است. هویت شهری که در شهرهای اسلامی دوره های میانی، در ابعاد کالبدی وکارکردی و در سطوح مختلف بوسیله بسترسازی برای مناسبات اجتماعی به نحو مناسبی جلوه گر شده بود. تاکید خاصی بر فرم و طراحی شهر دارد.شهر اسلامی منطق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در استخوان بندی فضایی طرح و کاربری دارد و به راحتی می تواند با عملکردهای جدید تطبیق پیدا کند و همخوانی خود را با محیط طبیعی، مذهبی و اجتماعی – فرهنگی حفظ کند.در این میان با توجه به تاریخ کهن و دینی مردم ایران در شهرهای اصیل ایران می توان کمال هماهنگی و یکپارچگی اجزایی مانند: مسجد، مدرسه، بازار و میدان را در هیئت یک کل واحد به چشم دید. شهر اسلامی مفهومی برای معرفی شهرهایی متاثر از فرهنگ و آموزه های دینی و ارزشهای اسلامی است.برای شناخت آثار کالبدی، فضایی، اجتماعی، اقتصادی و مدیریتی دین اسلام بر شهرها و تبیین الگویی برای تمایز این شهرها از سایر شهرهای جهان، بررسیها و تحقیقات متعددی انجام و تحلیلهای گوناگونی ارایه شده است.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 72 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

دانلود مقاله مدل سازي کنترل والو آب ورودي به دي اريتور نيروگاه سيکل ترکيبي شريعتي مشهد توسط شبکه ها

چهارشنبه 14 مهر 1395
1:49
علی


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله مدل سازي کنترل والو آب ورودي به دي اريتور نيروگاه سيکل ترکيبي شريعتي مشهد توسط شبکه هاي عصبي فازي تطبيقي word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله مدل سازي کنترل والو آب ورودي به دي اريتور نيروگاه سيکل ترکيبي شريعتي مشهد توسط شبکه هاي عصبي فازي تطبيقي word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله مدل سازي کنترل والو آب ورودي به دي اريتور نيروگاه سيکل ترکيبي شريعتي مشهد توسط شبکه هاي عصبي فازي تطبيقي word ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله مدل سازي کنترل والو آب ورودي به دي اريتور نيروگاه سيکل ترکيبي شريعتي مشهد توسط شبکه هاي عصبي فازي تطبيقي word :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: هفتمین کنفرانس نیروگاه های برق
تعداد صفحات: 6
نویسنده(ها):
مصطفی کریم پور – نیروگاه سیکل ترکیبی شریعتی مشهد
سیدامیرحسین بحرینی – نیروگاه سیکل ترکیبی شریعتی مشهد

چکیده:
یکی از موضوعات مهم در کنترل سیستم های صنعتی ایجاد قابلیت اطمینان بالا جهت بهره برداری می باشد. با توجه به اینکهمیزان آب ورودی به بویلر از اهمیت بالای برخوردار است لذا به نظر ضروری میرسد که بتوان علاوه بر اندازه گیری دبی آب توسطفلومتر، دبی آب ورودی را توسط خود کنترل والو نیز اندازه گیری نمود. با توجه به مطالب عنوان شده مدلسازی کنترل والو بهطوری که امکان محاسبه دبی خروجی آن را فراهم آورد موضوعی در خور توجه میباشد. در این پژوهش کنترل والو آب ورودیبه دی اریتور یکی از بویلر های نیروگاه سیکل ترکیبی شریعتی مشهد با استفاده از اطلاعات ذخیره شده در سیستم دی سی اسنیروگاه توسط شبکه های عصبی فازی تطبیقی مدلسازی شد. نتایج حاصل حاکی از آن است که مدل ارائه شده قادر به پیشبینی دبی خروجی والو با در نظر گرفتن ورودی هایی از جمله میزان باز بودن کنترل والو، فشار و دمای آب با دقت بالای 99%می باشد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 68 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

دانلود مقاله کنترل محدوده سرعت حرکت اتومبيل در جاده بااستفاده از منطق فازي word

چهارشنبه 14 مهر 1395
1:49
علی


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله کنترل محدوده سرعت حرکت اتومبيل در جاده بااستفاده از منطق فازي word دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله کنترل محدوده سرعت حرکت اتومبيل در جاده بااستفاده از منطق فازي word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله کنترل محدوده سرعت حرکت اتومبيل در جاده بااستفاده از منطق فازي word ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله کنترل محدوده سرعت حرکت اتومبيل در جاده بااستفاده از منطق فازي word :

سال انتشار: 1388

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق

تعداد صفحات: 7

نویسنده(ها):

رحمت قاسمی دانشکده فنی دانشگاه آزاد اسلامی واحدنکا
ارشاد صادقی طوسی – دانشکده فنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نکا
افشین روزی – دانشگاه پیام نور واحد گنبد کاووس
ابراهیم زین العابدینی – دانشکده فنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نکا

چکیده:

مسئله اصلی در این مقاله کنتر محدوده سرعت حرکت ماشین در جاده بدون انحراف آن از لبه جاده می باشد. با پیشنهاد بکارگیری دو کنترل کننده فازی اصلی به انجام می رسد، اولی زاویه فرمان چرخها را نسبت به اشتباهات مکانی و جهتی ماشین کنترل می کند در حالیکه دومین کنترلگر نیروی شتای و ترمز ماشین را از روی زاویه فرمان چرخ و سرعت ماشین تنظیم می کند. با استفاده از این کنترل کننده ها و بکارگیری یک دستگاه مختصات مناسب، معادلات کوپل شده مکان و سرعت ماشین شبیه سازی شده است.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 60 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

دانلود مقاله تحليل وبررسي معماري همساز با اقليم شهر انزلي بر مبناي مدل هاي اولگي و ماهاني word

چهارشنبه 14 مهر 1395
1:49
علی


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله تحليل وبررسي معماري همساز با اقليم شهر انزلي بر مبناي مدل هاي اولگي و ماهاني word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تحليل وبررسي معماري همساز با اقليم شهر انزلي بر مبناي مدل هاي اولگي و ماهاني word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله تحليل وبررسي معماري همساز با اقليم شهر انزلي بر مبناي مدل هاي اولگي و ماهاني word ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله تحليل وبررسي معماري همساز با اقليم شهر انزلي بر مبناي مدل هاي اولگي و ماهاني word :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران
تعداد صفحات: 10
نویسنده(ها):
زهرا حسین نژادخیاوی – مدرس گروه معماری، دانشکده فنی و حرفه ای سما، واحد اردبیل، ایران
رزیتا واحدپور – مدرس گروه معماری، دانشکده فنی و حرفه ای سما، واحد اردبیل، ایران

چکیده:
مقاله حاضر با هدف بررسی معماری همساز با اقلیم شهر انزلی بر مبنای مدل های اوانز و گیونی تدوین شده است.برای دستیابی به اهداف پژوهش و بررسی شیوه های مخیلف معماری همساز با اقلیم از دوره آمار 10ساله 1380-1389 ایستگاه سینوپتیک شهر رشت استفاده شده است. در این زمینه پژوهش های گسترده ای در اقلیم ها و شهر های مختلف صورت گرفته است. در این پژوهش ابتدا به معرفی شهر انزلی پرداخته شده و ویژگی اقلیمی آن با استفاده از تجزیه و تحلیل آمارهای اقلیمی بدست آمده و سپس نوع معماری همساز برای آسایش یا عدم آسایش انسان بر اساس مدل ها و شاخص های زیست محیطی مانند: ماهانی و اولگی مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت با انطباق توصیه های روش های مخیلف، توصیه های معماری و آسایش اقلیمی در هر روش مشخص گردیدهاست. شناخت دقیق تر اقلیمی و زیست اقلیمی، سبب افزایش آگاهی از موقعیت اقلیمی این شهر، برای طراحران ومعماران و بهره گیری از این جداول و شرایط آسایشی در هناام طراحی و کاهش مصرف انرژی برای گرمایش و سرمایش ساختمان ها در این منطقه از اقلیم شهر انزلی خواهد شد. نیایج حاصله از تحقیق نشان می دهد که ماه های اردیبهشت، خرداد، شهریور و مهر در حالت آسایشقرار دارند و ماه های تیر و مرداد گرم بوده و با استفاده از کوران هوا به حالت آسایش می رسند در غیر این صورت باید از دستگاه های مکانیکی برای تهویه استفاده شود. آذر، دی، بهمن، اسفند نیز از ماه های سرد هستند و باید از روش ها و مصالح متناسب با اقلیم برای گرمایش استفاده کرد. روش تحقیق به صورت تحلیلی- توصیفی با ابزار مطالعات کیابخانه ای اطلاعات و اسناد جمع آوری شده از اداره هواشناسی استان گیلان می باشد. نتایج پژوهش در جداول ارائه شده است..


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 73 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

دانلود مقاله بکارگيري يک مدل ترکيبي در پيش بيني عملکرد بانک با استفاده از روش استدلال مبتني بر مورد

چهارشنبه 14 مهر 1395
1:49
علی


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بکارگيري يک مدل ترکيبي در پيش بيني عملکرد بانک با استفاده از روش استدلال مبتني بر مورد و متد رتبه بندي الکتره word دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بکارگيري يک مدل ترکيبي در پيش بيني عملکرد بانک با استفاده از روش استدلال مبتني بر مورد و متد رتبه بندي الکتره word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بکارگيري يک مدل ترکيبي در پيش بيني عملکرد بانک با استفاده از روش استدلال مبتني بر مورد و متد رتبه بندي الکتره word ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بکارگيري يک مدل ترکيبي در پيش بيني عملکرد بانک با استفاده از روش استدلال مبتني بر مورد و متد رتبه بندي الکتره word :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: چهارمین کنفرانس داده کاوی

تعداد صفحات: 11

نویسنده(ها):

سیدمحمد سیدحسینی – استاددانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران
احمد ماکویی – استادیار دانشکده مهندس صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران
مریم قدمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
سهیل رعیت دوست – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق

چکیده:

با یکپارچگی بازارهای جهانی و افزایش رقابت در سازمان ها جهت ادامه حیات در بازارو حفظ موقعیت تجاری خود نقش واهمیت تصمیم گیری و سرعت عمل در اتخاذ تصمیمات صحیح چندین برابر گردیده است دراین میان وجود یک روش نظام مند که بتواند از تجربیات گذشته برای موارد مشابه جدید استفاده نماید کمک قابل توجهی به اخذف تصمیمات بههنگام و موثر نماید روش استدلال مبتنی بر مورد CBR براین اساس شکل گرفتهاست که از پاسخ مسائل قبلی برای حل مسائل جدید استفاده می کند. بدین ترتیب که از تجربیات کسب شده در حل مسائل گذشته به عنوان راهنمایی برای حل مسائل جدید بهره می برد از سوی دیگر انتخاب بهترین گزینه از میان گزینه های موجود جهت دستیابی هرچه بهتر به اهداف مورد نظر و البته با توجه به اهمیت متفاوت معیارها چالشی است که می توان از طریق تحلیل تصمیم گیری چند معیاره و تکنیکهای مربوط به آن پاسخ داد دراین مقاله از یک مدل ترکیبی مبتنی بر بکارگیری اصول متد رتبه بندی الکتره در روش CBR جهت پیش بینی عملکرد شعب بانک بهره گرفته شده است.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 66 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

دانلود مقاله بررسي تأثير عوامل محيطي بر ميزان صادرات word

چهارشنبه 14 مهر 1395
1:49
علی


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسي تأثير عوامل محيطي بر ميزان صادرات word دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسي تأثير عوامل محيطي بر ميزان صادرات word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسي تأثير عوامل محيطي بر ميزان صادرات word ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسي تأثير عوامل محيطي بر ميزان صادرات word :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: 14

نویسنده(ها):

بهنام شادی دیزجی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد عجب شیر، عجب شیر، ایران
رقیه خنده زمین – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی- مدیریت منابع انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
علی بهمنی – کارشناس ارشد مالی- کارشناس بودجه برق منطقه ای گیلان
زهرا نجاتی اصل – کارشناس ارشد حسابداری- کارشناس مالی شرکت مدیریت شبکه برق تهران

چکیده:

امروزه صادرات در توسعه کشورها نقش حیاتی ایفا می کند و کشورها برای داشتن تراز پرداخت تجاری بالا نیازمند توسعه صادرات می باشند. از اینرو کشورها دریافتند که بایستی به مقوله صادرات توجه وافری بکنند. در این مقاله برآنیم تا موضوع صادرات را از جنبه های مختلف بیان کنیم. جامعه آماری این تحقیق 135 شرکت صادراتی فعال در تبریز می باشد که به امر صادرات مشغول می باشند. حجم نمونه با استفاده از فرمول نمونه گیری از جامعه محدود 66 مورد برآورد گردید. برای جمع آوری داده های تحقیق از پرسشنامه استاندارد سیوسا و برادلی استفاده شده است که در نهایت برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss کمک گرفته شده است. نتایج این تحقیق در دو بخش آورده شده است که در بخش آمار توصیفی با استفاده از میانگین، انحراف معیار، واریانس، بیشترین و کمترین مقدار و در بخش آمار اسنباطی با استفاده از آزمون t-test و ضریب همبستگی پیرسون به تجزیه و تحلیل داده های تحقیق پرداخته شده است و ه مچنین با استفاده از آزمون فریدمن به اولویت بندی عوامل تأثیر گذار بر میزان صادرات پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است که بجز متغیر مستقل مقررات قانونی سایر متغیرها بر میزان صادرات تأثیر می گذارند.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 66 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

دانلود مقاله مطالعه تاثير فرکانس پوششدهي بر روي رفتار خوردگي پوشش تيتانيوم لايه نشاني شده به روش PA

چهارشنبه 14 مهر 1395
1:48
علی


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله مطالعه تاثير فرکانس پوششدهي بر روي رفتار خوردگي پوشش تيتانيوم لايه نشاني شده به روش PACVD word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله مطالعه تاثير فرکانس پوششدهي بر روي رفتار خوردگي پوشش تيتانيوم لايه نشاني شده به روش PACVD word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله مطالعه تاثير فرکانس پوششدهي بر روي رفتار خوردگي پوشش تيتانيوم لايه نشاني شده به روش PACVD word ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله مطالعه تاثير فرکانس پوششدهي بر روي رفتار خوردگي پوشش تيتانيوم لايه نشاني شده به روش PACVD word :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی خوردگی
تعداد صفحات: 9
نویسنده(ها):
سیدماهان هدایت مفیدی – تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی،گروه خوردگی (دانشجوی دکتری)
علیرضا صبور روح اقدام – تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی،گروه خوردگی (دانشیار)
شاهرخ آهنگرانی – تهران، سازمان انرژی های تجدید پذیر و مواد پیشرفته (استادیار)
منصور بزرگ – تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی،گروه خوردگی (دانشجوی دکتری)

چکیده:
پوشش تیتانیوم بر روی فولاد گرم کار H-13 به روش رسوبدهی شیمیایی از فاز بخار به کمک پلاسما (PACVD) در دمای 500 درجه سانتیگراد نشانده شد. برای شناخت خصوصیا این پوشش از روشهای پراش اشعه ایکس، میکروسکوپ نیروی اتمی، میکروسکوپ الکترونی روبشی تابش مدیانی (AFM) و آنالیز توزیع انرژی اشعه ایکس (EDAX) بهره برده شد. رفتار خوردگی نمونه ها توسط آزمایش هی الکتروشیمیایی خوردگی شامل ازمایش پلاریزاسیون امپدانس در محلول 0/5 مولار نمک طعام سنجیده شد. پوششهای تیتانیوم با ضخامت حدود 1/5 میکرومتر بسته به پارامتربسته به پارامترهای لایه نشانی خصوصیات مورفولوژی و خوردگی متفاوتی را از خود نشان دادند. نتایج آزمایشهای خوردگی و میکروگراف های بدست آمده، تأثیر قوی فرکانس پوشش دهی را بر خصوصیا خوردگی پوشش به خوبی نشان دادند.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 67 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

دانلود مقاله شناسايي عوامل تاثيرگذار درتوسعه گردشگري بااستفاده ازمدل Swot مطالعه موردي: گلستان کوه

چهارشنبه 14 مهر 1395
1:48
علی


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله شناسايي عوامل تاثيرگذار درتوسعه گردشگري بااستفاده ازمدل Swot مطالعه موردي: گلستان کوه شهرستان خوانسار word دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله شناسايي عوامل تاثيرگذار درتوسعه گردشگري بااستفاده ازمدل Swot مطالعه موردي: گلستان کوه شهرستان خوانسار word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله شناسايي عوامل تاثيرگذار درتوسعه گردشگري بااستفاده ازمدل Swot مطالعه موردي: گلستان کوه شهرستان خوانسار word ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله شناسايي عوامل تاثيرگذار درتوسعه گردشگري بااستفاده ازمدل Swot مطالعه موردي: گلستان کوه شهرستان خوانسار word :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: اولین همایش ملی گردشگری، درآمد و فرصت
تعداد صفحات: 12
نویسنده(ها):
علیرضا عباسی – استادیارگروه جغرافیادانشگاه ازاداسلامی واحدنجف آباد
زهراالسادات حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشدجغرافیاوبرنامهریزی گردشگری دانشگاه آزاداسلامی واحدنجف آباد
شهره شایگان – دانشجوی کارشناسی ارشدجغرافیاوبرنامهریزی گردشگری دانشگاه آزاداسلامی واحدنجف آباد

چکیده:
گردشگری فعالیتی چندوجهی است ویکی ازپیچیده ترین کسب و کارهای بشری باتوجه به موقعیت جغرافیایی است توسعه ی پایداردربرنامه ریزی گردشگری اهمیت داردچرا که بیشترین توسعه گردشگری متکی برجاذبه هاوفعالیتهایی است که به محیط طبیعی میراث تاریخی والگوهای مناطق فرهنگی مربوط میشوند هدف ازاین پژوهش شناسایی عوامل تاثیرگذاربرگردشگری منطقه گلستان کوه درشهرستان خوانسارمی باشد و ازمدل SWOT برای تحلیل آن استفاده شده است این تحقیق ازنظر هدف کاربردی وازنظر ماهیت توصیفی – تحلیل و پژوهش میدانی صورت گرفته که روش گرداوری مباحث نظری بصورت کتابخانه ای و بخش میدانی پژوهش ازطریق پرسشنامه گرداوری و داده های آن نمونه گیری ازجامعه 50 نفری بصورت اتفاقی ازکارشناسان و گردشگران بوده است نتایج حاصله نشان داد عدم وجود متخصصان گردشگری نبود نظارت و سیستم کارامد برای جلوگیری ازکندن گلها توسط مردم عدم وجود بودجه و منابع مالی کافی درخدمت گردشگری وعدم رغبت بخش خصوصی به سرمایه گذاری مهمترین عواملی می باشند که درضعف گردشگری گلستان کوه نقش دارند


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 65 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

دانلود مقاله بررسي نقش توسعه منابع انساني در خلاقيت کارکنان بر اساس مدل سافتر و تورنس مورد مطالعه:

چهارشنبه 14 مهر 1395
1:48
علی


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسي نقش توسعه منابع انساني در خلاقيت کارکنان بر اساس مدل سافتر و تورنس مورد مطالعه: بانک سپه استان اردبيل word دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسي نقش توسعه منابع انساني در خلاقيت کارکنان بر اساس مدل سافتر و تورنس مورد مطالعه: بانک سپه استان اردبيل word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسي نقش توسعه منابع انساني در خلاقيت کارکنان بر اساس مدل سافتر و تورنس مورد مطالعه: بانک سپه استان اردبيل word ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسي نقش توسعه منابع انساني در خلاقيت کارکنان بر اساس مدل سافتر و تورنس مورد مطالعه: بانک سپه استان اردبيل word :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: همایش سراسری مباحث کلیدی در علوم مدیریت و حسابداری
تعداد صفحات: 14
نویسنده(ها):
الهه عظیم زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی دانشگاه آزاد واحد گرمی
حبیب ابراهیم پور – دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:
هدف اصلی این پژوهش بررسی نقش توسعه منابع انسانی در خلاقیت کارکنان بانک سپه بر اساس مدل سافترو ترنس در سال 1393 میباشد. جامعه آماری کلیه مدیران و کارکنان بانک سپه استان اردبیل است که به تعداد 152 نفر با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای جمع آوری دادهها از پرسشنامه توسعه منابع انسانی با 17 سوال و پرسشنامه خلاقیت تورنس با 60 سوال استفاده گردید که پس از تعیین روایی و پایایی مورد استفاده قرار گرفت. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی میباشد. برای ارزیابی متغیرها از آزمون کلوموگروف- اسمیرنف استفاده شد و چون توزیع نرمال بود برای هر یک از فرضیه ها از آزمون پیرسون و نیز رگرسیون چند متغیره استفاده شد. دادهها به کمک نرم افزار Spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین توسعه منابع انسانی و ابعاد آن با خلاقیت رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد؛ همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که به ترتیب بعد های رفتاری، نگرشی، فکری، خلاقیتی، شغلی و ادارکی توسعه منابع انسانی به عنوان قویترین متغیرها برای پیش بینی خلاقیت کارکنان بانک سپه استان اردبیل میباشد


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 75 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به سار پروژه است. || طراح قالب avazak.ir
ساخت وبلاگ تالار ایجاد وبلاگ عکس عاشقانه فال حافظ فال حافظ خرید بک لینک خرید آنتی ویروس دانلود تک آهنگ انجام پروژه متلب انجام پروژه متلب انجام پروژه های دانشجویی ثبت شرکت ثبت برند نظافت منزل در تهران پیش بینی نتایج فوتبال خرید ملک در ترکیه
بستن تبلیغات [X]