مقاله حسابرسي مستقل pdf

دوشنبه 28 تير 1395
2:23
علی


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله حسابرسي مستقل pdf دارای 65 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله حسابرسي مستقل pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله حسابرسي مستقل pdf

چکیده 
مقدمه 
فصل اول: معرفی اجمالی حسابرسی مستقل
تعریف حسابرسی 
فلسفه و جایگاه حرفه حسابرسی 
انواع حسابرسی 
تحول در متدولوِی حسابرسی 
وظیفه حسابرس خارجی 
تحول هدف های حسابرسی 
نقش اصلی حرفه حسابرسی 
تاریخچه حسابرسی مستقل 
حسابداری رسمی 
کانون حسابدارانن رسمی 
سازمان و مدیریت موسسات حسابرسی 
برنامه ریزی حسابرسی 
اهمیت حسابرسی مستقل 
انواع کنترلهای داخلی 
آموزش حرفه ای در موسسات حسابرسی 
برنامه ریزی حسابرسی 
موافقنامه حسابرسی 
برنامه ریزی حسابرسی مکرر 
فرایند حسابرسی 
زمانبندی عملیات حسابرسی 
تفاوت های حسابرس داخلی با حسابرس مستقل 
فهرست
عنوان                    صفحه

فصل دوم : استقلال حسابرسی مستقل
اشکال تحقیق استقلال حسابرسی مستقل 
عوامل کاهنده ی استقلال حسابرس مستقل 
فصل سوم: حسابرسی مستقل در شرکت های تولید
آزمون های محتوای حساب وجوه نقد 
آزمون های محتوای اوراق بهادار 
آزمون های محتوای حساب های دریافتی ، اسناد دریافتنی 
آزمون های محتوا حساب موجودی مواد و کالا و بهای تمام شده کالای فروش رفته 
آزمون های محتوای حساب ماشین آلات و تجهیزات 
فصل چهارم: گزارش حسابرسان مستقل
صورت های مالی 
گزراش استاندارد حسابرسان 
ارائه یک اظهارنظر 
افزودن عبارت توضیحی به اظهار نظر (گزارش) موافق (مقبول) 
ابهام 
منابع 

چکیده:

حسابرسی اعتباربخشی به اطلاعات مندرج در صورتهای مالی است. حسابرسی فرآیند نظام پاسخگویی است و پاسخگویی ضرورت برقراری نظام رفاه اجتماعی است. با چنین تعابیری نقش و جایگاه حسابرسی در کشور از ویژگی و برجستگی خاص برخوردار می‌باشد. حوادثی نظیر سقوط شرکت آنرون و پیامد آن برای بزرگترین موسسه حسابرسی جهان (آرتور آندرسن) و فساد مالی در شرکت پارمالات که پای حسابرسان آن نیز به میان کشیده شد نشان می‌دهد که نقش نوین حسابرسان و حسابداران رسمی نسبت به نقش سنتی آنان به شدت افزایش یافته و مسئولیت اجتماعی حسابداران رسمی ومستقل در جوامع رفاه اجتماعی همچنان مورد تأکید می‌باشد

مقدمه

ساختار جدید مالکیت و مدیریت شرکتها، دامنه مسئولیت و وظایف حسابداری را گسترش داد و ارائه گزارشهای مالی جدیدتر و مناسب‌تر بر اساس نیاز استفاده‌کنندگان را ضروری ساخت. سرمایه‌گذاران، بانکها و موسسات اعتباری برای اعطای وام و اعتبار دولتها برای مقاصد سیاسی، اخذ مالیات و;، نیازمند گزارشهای جدید و معتبر بودند. افزایش موارد استفاده و شمار استفاده‌کنندگان از اطلاعات گزارشهای مالی و رونق بازار سرمایه و پول، هدف حسابداری و حسابرسی را از رفع نیازهای تعداد معدودی صاحب سرمایه به پاسخگویی به نیازهای اطلاعاتی جامعه ارتقاء داد

حسابرس یا حسابرس مستقل فرد یا مؤسسه صلاحیتداری است که مسئولیت نهایی حسابرسی صورتهای مالی را به عهده می گیرد و دفاتر ، اسناد و مدارک واحد مورد رسیدگی را حسابرسی و درباره مطلوبیت ارائه و قابلیت اعتماد صورتهای مالی آن واحد ، بر اساس ضوابط حرفه ای ، اظهار نظر می کند . در موارد ارائه خدمات مرتبط حسابرس ، الزاما فرد یا مؤسسه ای نیست که حسابرسی صورتهای مالی واحد اقتصادی را بر عهده دارد

امروزه،دامنه وظایف حسابرس ،گسترش یافته هاست وعلاوه برحسابرسی معاملات تکمیل شده وصورتهای مالی حسابرسی جامع وبررسی وارزیابی پیشبینی های مالی ونظایر آنرا نیز دربرمیگیرد

 تعریف حسابرسی

حِسابرِسی به مجموعهکارهای انجام شده برای بررسی صورت‌های مالی یک شرکت توسط شخصی حقیقی یا شخص حقوقی مستقل از آن شرکت، که حسابرس نامیده می‌شود، برای پی بردن به انحرافهای  احتمالی از قانون یا اساسنامه شرکت است. هدف از حسابرسی صورت‌های مالی اظهارنظر نسبت به این موضوع است که آیا صورتهای مالی براساس استانداردهای پذیرفته شده حسابداری تهیه شده‌است یا خیر

استانداردهای حسابرسی که معمولا توسط سازمان حسابرسی هر کشور تعیین می‌شود، ایجاب می‌کند که حسابرسی چنان برنامه‌ریزی و اجرا شود که از نبود تحریفی با اهمیت در صورت‌های مالی، اطمینانی معقول به‌دست آید. حسابرسی از جمله شامل رسیدگی نمونه‌ای به شواهد پشتوانه مبالغ و اطلاعات مندرج در صورت‌های مالی است. حسابرسی همچنین، شامل ارزیابی اصول و رویه‌های حسابداری استفاده‌شده و برآوردهای عمده به‌عمل‌آمده توسط هیئت مدیره و ارزیابی کلیت ارائه صورت‌های مالی است. درنهایت حسابرسی انجام‌شده می‌بایست مبنایی معقول برای اظهارنظر پیرامون صداقت در صورت‌های مالی ارایه‌شده توسط شرکت‌ها فراهم آورد

حسابرس کیست؟

حسابرس به فردیا مؤسسه‌ای گفته می‌شود که مسئولیت نهایی حسابرسی صورت‌های مالی یاارائه خدمات مرتبط را به عهده دارد. حسابرس بایستی یک فرد مستقل از سازمانی باشد که در حال رسیدگی است

فلسفه و جایگاه حرفه  حسابرسی

برای اینکه فلسفه حسابرسی روشن شود لازم است نقش حسابرسی که بیان ‏کننده عوامل مؤثر در تعیین نقش حسابرسی است بیان گردد . این نظریه ها که در ‏مجموع فلسفه حسابرسی را تشکیل می دهند بطور مؤثر از اوائل دهه 1960 میلادی ‏شکل گرفته اند و بتدریج تکامل یافته اند . مدلهای نقش حسابرسی ریشه در جامعه ‏شناسی دارند . به اعتقاد جامعه شناسان موقعیت و وظیفه هر شخص در اجتماع توسط ‏انتظارات جامعه تعیین می شود

انواع حسابرسی

صاحبنظران تقسیم بندی های مختلفی از انواع حسابرسی ارائه کرده اند. به عنوان ‏مثال آقای آرنز(arens) در کتاب نگرش جامعی بر حسابرسی، حسابرسی را به 3 نوع ‏عملیاتی، مالی و رعایت تقسیم بندی کرده است.‏

تقسیم بندی دیگری نیز در این رابطه وجود دارد که در این جابه برخی از آنها اشاره  می شود:‏

‏ انواع حسابرسی از نظر تابعیت سازمانی:‏

-       حسابرسی مستقل:

این نوع حسابرسی توسط افرادی مستقل ازشرکت صورت ‏می پذیرد که کارکنان واحد مورد رسیدگی نمی باشند و انتخاب آنها به عهده واحد مورد ‏رسیدگی نیست.‏

-       ‏ حسابرسی داخلی:

معمولاً این نوع حسابرسی در مؤسسات بزرگ مشاهده می ‏شود. حسابرسان داخلی در ارکان مؤسسات مورد حسابرسی هستند و در چارت ‏سازمانی مؤسسه جایی برای آنان در نظر گرفته شده و حدود وظایف و اختیارات آنان ‏روشن شده است

هدف اصلی حسابرسی داخلی، ارزیابی نحوه انجام وظایف محول بر واحدهای ‏مختلف مؤسسه است. کارکنان حسابرسی داخلی معمولاً زیر نظر مدیر عامل یا مقام ‏ارشد دیگری می باشند. این موقعیت بالا در ساختار سازمانی مؤسسه، اطمینان می ‏دهد که حسابرسان داخلی به اکثر واحدهای مؤسسه دسترسی داشته باشند. لازم است حسابرسان داخلی مستقل از رؤسای قسمتها و مدیرانی باشند که کار آنان را ‏حسابرسی می کنند.‏

 انواع حسابرسی از نظر دلیل ارجاع کار:‏

-       حسابرسی الزامی:

مانندحسابرسی شرکت های سهامی عام مطابق مقررات ‏بورس اوراق بهادار تهران.‏

-       حسابرسی اختیاری:

در چنین حالتی انجام حسابرسی یک کنترل اختیاری است و ‏می تواند توسط صاحبان سهام مورد درخواست واقع نشود.‏

انواع حسابرسی ازنظرنوع رسیدگی:‏

-       حسابرسی صورتهای مالی:

عبارت است ازاظهارنظرتخصصی نسبت به‏مطلوبیت صورتهای مالی درچارچوب اصول پذ یرفته شده حسابداری. این  نوع‏حسابرسی که توسط مؤسسات حسابرسی صورت می پذیرد،بررسی صورتهای مالی‏شامل ترازنامه،صورتهای سودوزیان یاسود (زیان) انباشته و گردش وجوه نقد و ‏یادداشت های همراه را شامل می شود.‏

-       حسابرسی رعایت:

حسابرسی رعایت عبارت است از جمع آوری و ارزیابی شواهد ‏به منظور دستیابی به یافته هایی در خصوص رعایت قوانین و دستور العمل ها و ارئه ‏گزارش در این رابطه. لازم به ذکراست که معیار در حسابرسی رعایت از پیش تعیین شده ‏است . این معیار می تواند در قالب قوانین‏ مالیاتی و از این قبیل باشد. از این رو حسابرسی هیچ گونه نقشی در رابطه با ‏تعیین وتشخیص معقول با مناسب بودن معیار ندارد.‏


-       حسابرسی ویژه:

نوع خاصی ازحسابرسی است که موضوعی مشخص وازپیش‏تعیین شده را بررسی می کند و ممکن است به درخواست صاحبان سهام مؤسسه ‏حسابرسی شونده و یا غیر از آن صورت پذیرد. از جمله مواردی که این نوع حسابرسی ‏انجام   می گیرد عبارت است از:‏

کشف تقلب وسوءاستفاده کارکنان یامدیریت درشرکت مطابقت صورتهای مالی باقرادادهای منعقده.‏

-       حسابرسی عملیاتی:

فرایندی است منظم و با قاعده که به ارزیابی کارآیی، اثر ‏بخشی و رعایت صرفه های اقتصادی یک سازمان درچارچوب کنترل های مدیریتی پرداخته و‏نتایج ارزیابی راهمراه با ارائه پیشنهادات و توصیه های اصلاحی به افراد ذیصلاح گزارش داده ‏و نهایتاً نیز منجر به استفاده بهینه از منابع سازمانی و ارتقاء بهره وری آن خواهد شد.‏

عموماً حسابرسان در حسابرسی عملیاتی در مورد کلیه عملیات شرکت اظهار نظر ‏نمی کنند، بلکه یافته ها و           نتیجه گیریهای خود را در مورد عملکردها، فرایندها و روش ‏های کنترل داخلی خاص که می تواند بطور کارا تر و  اثر بخش تر انجام گیرد بیان می کنند. ‏

تا کنون در ایران حسابرسی عملیاتی به شکل گسترده انجام نپذیرفته است در ‏صورتیکه امکانات اجرای این نوع حسابرسی فراهم آید، انتظار می رود مزایای زیر که ‏نتیجه این نوع حسابرسی است فراهم آید


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 91 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

تحقيق صبر و بررسي نقش پيش‌بين مؤلفه‌هاي آن در پرخاشگري دانشجويان pdf

دوشنبه 28 تير 1395
2:23
علی


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقيق صبر و بررسي نقش پيش‌بين مؤلفه‌هاي آن در پرخاشگري دانشجويان pdf دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقيق صبر و بررسي نقش پيش‌بين مؤلفه‌هاي آن در پرخاشگري دانشجويان pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقيق صبر و بررسي نقش پيش‌بين مؤلفه‌هاي آن در پرخاشگري دانشجويان pdf

چکیده  
مقدّمه  
روش تحقیق  
ابزارهای پژوهش  
یافته‌ها  
بحث و نتیجه‌گیری  
پی‌نوشت‌ها:  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه تحقيق صبر و بررسي نقش پيش‌بين مؤلفه‌هاي آن در پرخاشگري دانشجويان pdf

تکنسیون، ریتا.ال، اتکنسیون، ریچارد. سی، زمینه روان‌شناسی هیلگارد، ترجمه گروهی، تهران، رشد، 1385

ایزدی‌طامه، احمد و دیگران، « صبر، مبانی نظری و کارکردهای روانی-اجتماعی»، مجله علوم انسانی دانشگاه امام حسین(ع)، سال هفدهم، ش78، 1387، ص 101- 128

ـــــ، « مقایسه تأثیر آموزش صبر و حل مسئله بر کاهش پرخاشگری و انتخاب راهبردهای مقابله‌ای دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی»، دانش انتظامی، سال یازدهم، ش 3، 1389، ص 182- 207

حسین‌ثابت، فریده، « اثربخشی آموزش صبر بر اضطراب، افسردگی و شادکامی»، مطالعات اسلام و روان‌شناسی، ش 2، 1387، ص 79- 92

خدایاری‌فرد، محمد و دیگران، « گستره پژوهش‌ها روان‌شناسی در حوزه دین»، اندیشه و رفتار، سال ششم، ش 4، 1380، ص 45- 53

خرمایی، فرهاد، « بررسی مدل ویژگی‌های شخصیتی، صبر و ناامیدی در دانشجویان»، طرح پژوهشی مصوب، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شیراز، 1389

خوشحال دستجردی، طاهره، « نقش صبر در تکامل روحی انسان از دیدگاه عرفا»، مجله زبان و ادب فارسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، ش ‌2، 1383، ص 63- 86

سادوک، بنیامین جیمز و ویرجینیا آلکوت سادوک، خلاصه روان‌پزشکی، ترجمه فرزین رضاعی، تهران، ارجمند، 1387

سامانی، سیامک، « بررسی روایی و پایایی پرسش‌نامه پرخاشگری باس و پری»، مجله روان‌پزشکی و روان‌شناسی بالینی ایران، سال سیزدهم، ش 4، 1386، ص 359- 365

شریف‌رضی(400ق)، نهج‌البلاغه، ترجمه محمد دشتی، قم، جلوه کمال، 1387

شکوهی‌یکتا، محسن و دیگران، « مدیریت خشم بر اساس آموزه‌ها اسلامی و روان‌شناسی نوین»، مطالعات اسلام و روان‌شناسی، سال سوم، ش 5، 1388، ص 43- 63

شولتز، دوان، پی و سیدنی الن شولتز، روان‌شناسی شخصیت، ترجمه یحیی سیدمحمدی، تهران، ویرایش، 1387

صدری، محمدرضا و دیگران، « نقش دین در بهداشت روانی»، تازه‌های روا‌‌ن‌درمانی، سال دهم، ش37 و 38، 1380، ص 90- 109

عارفی، مژگان، بررسی پرخاشگری ارتباطی و رابطه آن با سازگاری عاطفی-اجتماعی‌ در دانش‌آموزان مقطع ابتدایی شیراز، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشگاه شیراز، 1378

علوی، سلیمان و دیگران، « نقش مذهب در کاهش پرخاشگری»، روان‌شناسی و دین، ش 4، 1385، ص 117- 127

غباری بناب، باقر و محمد خدایاری فرد، « رابطه توکل به خدا، اضطراب، صبر و امیدواری در شرایط ناگوار»، مقالات ارائه شده در اولین همایش بین‌المللی دین و سلامت‌روان، 1379

فانی، داریوش، بررسی رابطه بین راهبردهای شناختی تنظیم عواطف، مهارت‎‌‌های اجتماعی و پرخاشگری در دانش‌آموزان دوره ابتدایی شیراز، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشگاه شیراز، 1388

قرآن مجید، ترجمه مهدی الهی قمشه‌ای، تهران، مؤسسه تحقیقاتی فیض کاشانی

کاشانی، محسن فیض، راه روشن، ترجمه محمدصادق عارف، مشهد، بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان‌ قدس ‌رضوی، 1379

محمدی، نورالله، « بررسی مقدماتی شاخص‌های روان‌سنجی پرسش‌نامه پرخاشگری باس‌ و ‌پری»، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، ش 4، 1385، ص 135- 151

مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1374

موسوی‌خمینی، سیدروح‌الله، شرح چهل حدیث، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی€، 1371

نراقی، ملااحمد، معراج السعاده، تهران، دهقان، 1376

نوری، نجیب‌الله، « پیش بررسی پایه‌های روان‌شناختی و نشانگان صبر در قرآن»، روان‌شناسی دین، سال اول، ش 4، 1387، ص 143- 168

Craig .A, Anderson; Brad J. Bushman, “Human Aggression”, Annual Reviews Psycho l, No,53,

Garandeau, A ,”From indirect aggression to Invisible Aggression”, Aggression & violent behavior, vol:11,

Hogg,Micheal.A ,”The sage handbook of social psychology”, Sage publication,inc,

Robin,J&Harvey,Janet,”Social reasoning: An influence on aggression”,new York Clinical Psychology Review, Vol: 21, No, 3,

Shinar, D, “Aggressive driving: the contribution of the drivers and the situation”, Transportation Research,

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش پیش‌بین مؤلّفه‌های صبر در پرخاشگری دانشجویان انجام شد. بدین منظور، 300 نفر از دانشجویان دانشگاه شیراز به شیوه «تصادفی خوشه‌ای» به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌های پژوهش، از مقیاس پرخاشگری AQ و پرسش‌نامه مؤلفه‌های صبر استفاده شد. داده‌های پژوهش با استفاده از ضرایب همبستگی و تحلیل «رگرسیون چندگانه» مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین مؤلّفه‌های صبر و پرخاشگری در سطح (01/0=P) رابطه‌ای منفی و معنادار وجود دارد و افزایش صبر با کاهش سطوح پرخاشگری همراه است. بین هر یک از مؤلّفه‌های صبر نیز رابطه معناداری با پرخاشگری مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها: صبر، پرخاشگری، دانشجویان.


 

مقدّمه

صاحب‌نظران حوزه روان‌شناسی «پرخاشگری» را رفتاری تعریف می‌کنند که به واسطه آن، شخص عملی را به قصد آسیب رساندن انجام ‌دهد.1 در واقع، هدف از رفتار پرخاشگرانه صدمه رساندن جسمانی یا زبانی به دیگری یا نابود کردن دارایی افراد است. آرچر2 «پرخاشگری» را روشی راهبردی می‌داند که پرخاشگر در مواقعی که دچار مشکلات اجتماعی می‌شود آن را به کار می‌گیرد و تداوم این رفتار رابطه مستقیمی با نتیجه استفاده از آن دارد. در حقیقت، این محیط است که مشخص می‌کند فرد در ادامه، برای حلّ معضل اجتماعی از پرخاشگری استفاده کند یا خیر.3 این تبیین درباره پرخاشگری، همسو با نظریه «یادگیری اجتماعی» بندورا4 است. برخلاف روان ـ تحلیلگری که «ناکامی» را علت پرخاشگری می‌داند و معتقد به مفهوم «پالایش» است ـ به این معنا که پرخاشگری به عنوان یک سایق باید با اِعمال خشونت فرد عصبانی کاهش یابد ـ نظریه‌پردازان یادگیری اجتماعی بر نقش سرمشق‌ها در انتقال رفتار تأکید می‌ورزند و به تأثیر  تقویت مثبت توجه دارند. بسته به اینکه شخص چه پاسخ‌هایی را یاد گرفته باشد، به دنبال یک ناکامی، ممکن است از دیگران یاری بطلبد، پرخاش کند، گوشه‌گیری اختیار کند، یا بر تلاش خود بیفزاید. در حقیقت، این دیدگاه معتقد است: دست زدن به پرخاشگری نه تنها میل به انجام آن را کاهش نمی‌دهد، بلکه موجب افزایش رفتار پرخاشگرانه می‌شود

قوّه غضبیه ـ آنچنانکه دانشمندان علم اخلاق معتقدند ـ از هیجان‌های اصلی بشر به شمار می‌رود که طبیعت آدمی بر آن سرشته شده است و از نعمت‌های بزرگ خداوندی محسوب می‌گردد؛ زیرا با آن بقای شخص، نوع و نظام خانواده حفظ می‌شود.6 در فرهنگ اسلامی، همواره بر این نکته تأکید شده است که خشم به صورت غریزی در همه افراد بشر وجود دارد تا موانع حیات و کمال خویش را به وسیله آن دفع نمایند، اما به این نکته نیز تصریح شده است که اگر خشم و بروز آن از حدّ اعتدال خارج شود از دام‌های شیطان خواهد بود

 قرآن در آیه 134سوره آل‌عمران کسانی را که بر غضب خود تسلط دارند این‌گونه معرفی می‌کند: «الَّذِینَ یُنفِقُونَ فِی السَّرَّاء وَالضَّرَّاء وَ الْکَاظِمِینَ الْغَیْظَ وَ الْعَافِینَ عَنِ النَّاسِ وَ اللّهُ یُحِبُّ الْمُحْسِنِینَ»؛ کسانی که در فراخی و تنگی انفاق می‌کنند و خشم خود را فرو می‌برند و از مردم درمی‌گذرند و خداوند نیکوکاران را دوست دارد

تفسیر نمونه، درباره این آیه چنین آورده است

کظم غیظ به طور کنایه، در مورد کسانی است که از خشم و غضب سرشار می‌شوند، اما از اِعمال آن خودداری می‌کنند. فروبردن خشم به تنهایی کافی نیست؛ زیرا ممکن است کینه و عداوت را از قلب انسان ریشه‌کن نکند. در این حال، باید کظم غیظ همراه با عفو و بخشش گردد

روایاتی که از بزرگان دین درباره راه‌های فائق آمدن بر خشم مطرح شده، همسو با نظریه «یادگیری اجتماعی» است و با تأکید بر صبر و بردباری و تدبّر درباره نتیجه عمل، امکان ایجاد تغییرات شناختی و رفتاری به منظور تسلط بر خویشتن را مطرح می‌کند. پیامبر گرامیˆ بردباری را از مهم‌ترین راه‌های مهار نمودن خشم می‌دانند و می‌فرمایند: «نیرومندترین شما ما کسی است که در هنگام خشم بر نفس خود مسلّط باشد، و بردبارترین شما کسی است که در وقت قدرت، ببخشد.»

درباره اکتساب صفت حلم از طریق فروبردن خشم، در معراج السعاده آمده است

و اما کظم غیظ، اگرچه فضیلت و شرافت آن به‌قدر حلم نباشد، لیکن هرگاه کسى برآن مداومت نماید معتاد مى‏شود و صفت ‏حلم از براى او هم مى‏رسد و هم از این جهت،‏ حضرت پیغمبرˆ فرمودند که علم به تعلّم هم مى‏رسد و حلم به تحلّم، که کظم غیظ باشد

«صبر» (بردباری) مفهومی است که متخصصان تعلیم و تربیت اسلامی با آن‌ بیگانه نیستند و آن را ابزاری برای مهار خشم و به دنبال آن، کاهش میزان آسیب‌پذیری افراد و حفظ آرامش روانی می‌دانند. «صبر» استقامت و پایداری در برابر تمامی عواملی معرفی می‌شود که انسان را از رسیدن به کمال فطری بشر بازمی‌دارد.11 در حقیقت، آدمیان برای رسیدن به مراتب کمال، نیازمند صبوری هستند؛ چنان‌که امام علی† می‌فرماید: «صبر کلید دریافتن است و کام‌یابی به دنبال صبر است.»

با وجود اهمیت غیرقابل انکار «صبر» در رضایت روانی افراد، در ارتباط با اثربخشی این متغیر بر سلامت روان، ادبیات قابل ملاحظه‌‎ای به چشم نمی‌خورد. اندک پژوهش‌های انجام گرفته در این زمینه، بر نقش رضایت‌بخش صبر در کاهش و مهار آسیب‌های روانی تأکید کرده‌اند. خدایاری‌فرد و غباری بناب در خصوص رابطه بین میزان توکّل به خدا و صبر با اضطراب، رابطه معنادار بین صبر و امیدواری در شرایط ناگوار را گزارش نموده‌اند.13 بر این مبنا، صبر و توکّل بر کاهش اضطراب در موقعیت‌های ناگوار تأثیر قابل ملاحظه‌ای دارد

یکی از حیطه‌های پژوهشی کاربردی در این خصوص، بررسی اثربخشی آموزش صبر است؛ چنان‌که حسین ثابت طی پژوهشی به این نتیجه دست یافت که آموزش صبر ‌بر افزایش شادکامی و کاهش افسردگی و اضطراب مؤثر است.14 همچنین ایزدی‌ طامه و همکاران او با بررسی و مقایسه تأثیر آموزش صبر و آموزش حل مسئله در پرخاشگری و انتخاب راهبردهای مقابله‌ای در دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی، نشان دادند که روش آموزش صبر در کاهش پرخاشگری و آموزش روش مداخله‌ای حل مسئله در انتخاب راهبرد مسئله‌مدارانه مؤثرتر است15

توجه به نتایج مطالعات موجود، که حمایت‌کننده ارتباط میان صبر و کاهش ناسازگاری‌های روانی و رفتاری است، از یک‌سو و وجود اضطراب‌ و فشار ناشی از ناکامی‌ها و اختلاف عقاید، که غالباً به شکل پرخاشگری و در زمینه روابط بین فردی بروز می‌‌یابد از سوی دیگر، لزوم بهره‌گیری از مولّفه‌های مذهبی همچون صبر را در پاک نمودن جامعه از رفتارهای آسیب‌زا و پررنگ‌تر نمودن نقش منطق و آرامش در مواجهه با مشکلات و ایجاد رضایت روانی مطرح می‌نماید. علاوه بر این، حقیقت زندگی در جامعه اسلامی و تأکید منابع گوناگون بر توانمندسازی انسان‌ها برای ایجاد زندگی سازمان‌یافته‌ای که هر روزش بهتر از دیروز باشد، توجه به صبر به عنوان یکی از مهارت‌های اساسی زندگی و به‌ویژه بررسی میزان مؤثر بودن آن در مهار رفتارهای مخرّب (همچون پرخاشگری) را ضروری می‌سازد. پژوهش حاضر با در نظر گرفتن مفهوم جامعی از «صبر» و پنج مؤلّفه اصلی آن یعنی «متعالی شدن» (تحمّل سختی‌ها به‌منظور دست‌یابی به هدف والاتر)، «شکیبایی» (بردباری و تاب‌آوری در سختی‌ها)، «رضایت» (پذیرش وضعیت موجود)، «استقامت» (پایداری در انجام امور) و «درنگ» (ایجاد وقفه در مقابل خواسته‌های درونی)، به عنوان یکی از متغیّرهای بنیادی در ارتقای زندگی روانی انسان، تلاش می‌کند رابطه میان مؤلّفه‌های صبر و پرخاشگری و همچنین نقش پیش‌بینی‌کنندگی این مؤلّفه‌ها را بر شکل‌گیری و بروز پرخاشگری در میان دانشجویان بررسی نماید


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 59 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

مقاله بررسي تطبيقي قوه مجريه در ايران و آمريکا pdf

دوشنبه 28 تير 1395
2:23
علی


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسي تطبيقي قوه مجريه در ايران و آمريکا pdf دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسي تطبيقي قوه مجريه در ايران و آمريکا pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله بررسي تطبيقي قوه مجريه در ايران و آمريکا pdf

بررسی تطبیقی قوه مجریه در ایران و آمریکا  
شرایط کاندیداهای ریاست جمهوری در ایران  
شرایط کاندیداهای ریاست جمهوری در آمریکا  
نحوه گزینش کاندیداها  
حدود اقتدارات قانونی رییس جمهور  
اختیارات و وظایف ریاست جمهوری در ایران  
اختیارات و وظایف اداری رییس جمهور آمریکا  
اختیارات و وظایف:  
اختیارات و وظایف سیاسی رییس جمهور  
اختیارات و وظایف سیاسی رییس جمهور در آمریکا  
سایر اختیارات و وظایف رییس جمهور آمریکا  
ارزیابی و تتطبیق  
مسولیت سیاسی رییس جمهور  
مسولیت سیاسی رییس جمهور در ایران  
مسولیت سیاسی رییس جمهور امریکا  
مسولیت قضایی رییس جمهور  
مسولیت قضایی رییس جمهور در ایران  
مسولیت قضایی رییس جمهور امریکا  
ارزیابی و تطبیق:  
مطالعه تطبیقی موقعیت رییس جمهور در ارتباط با سایر قوا  
موقعیت رییس جمهور در ارتباط با قوه مقننه در امریکا  
عزل و نصب مقامات:  
ارزیابی و تطبیق  
موقعیت رییس جمهور در ارتباط با قوه قضاییه  
اقتدارات قوه قضاییه بر قوه مجریه  
موقعیت رییس جمهور در ارتباط با قوه قضاییه در آمریکا  
منابع :  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله بررسي تطبيقي قوه مجريه در ايران و آمريکا pdf

1- منبع: کالبد شکافی قدرت، برسی تطبیقی رییس جمهور در ایران، آمریکا و فرانسه، عباداله عباسی

شرایط کاندیداهای ریاست جمهوری در ایران

اصل 115 قانون اساسی: رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران ، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت وتقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور

در ماده 10 قانون انتخابات ریاست جمهوری قید عدم محرومیت از حقوق اجتماعی نیز اضافه شده است

شرایط کاندیداهای ریاست جمهوری در آمریکا

1 در خاک آمریکا متولد شده باشد

2 حداقل 35 سال سن داشته باشد

3 مدت 14 سال قبل از نامزد شدن در خاک آمریکا مقیم بوده باشد

4 تبعه آمریکا باشد

نحوه گزینش کاندیداها

الف: چگونگی تعیین صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری در ایران

صلاحیت کاندیداها باید به تایید شورای نگهبان هم برسد. شرایط موجود در اصل 115 جز شرایط ثبوتی و شرایط مربوط به تأیید از شورای نگهبان جز شرایط اثباتی است. تشخیص شرایط ویژه مورد نظر برای مردم شاید مشکل و در برخی اوقات غیر ممکن باشد بدین جهت قبل از انتخابات صاحیت داوطلبان باید توسط مرجعی صالح، بی نظر و متخصص مورد تأیید قرار گیردو افراد صالح تایید شوند

ب:در امریکا به دلیل غیر دینی بودن شرط مذهب در خصوص حائزین شرایط ذکر نشده است اما وجود شرط مالی یعنی عدم فرار مالیاتی که نشان دهنده عمل ریاست جمهوری به تکالیف اجتماعی است وجود دارد. در امریکا به دلیل شیوه دو درجه ای انتخابات می توان گفت تنها مرجعی که به کنترل و تعیین صلاحیت نامزدها می پردازد هیأت انتخاباتی است

حدود اقتدارات قانونی رییس جمهور

اختیارات و وظایف ریاست جمهوری در ایران

در قانون اساسی برای رییس جمهور حداقل هفت وظیفه تعین شده و همچنین انجام شش مورد را در اختیار او قرار داده است. وظیفه تکلیف است و رییس جمهور باید آنرا انجام دهدکه با عبارات موظف است، با رییس جمهور است، مسولیت آنرا مستقیماً بر عهده دارد. ولی اخیتار بیشتر با کلمه ( می تواند) تبیین شده است

1وظایف و اختیارات رییس جمهور درارتباط با هیأت دولت

اول: ریاست هیأت وزیران

دوم: تعیین معاونان در خصوص تعداد معاونان قانون اساسی محدودیتی تعیین نکرده و ریس جمهور میتواند به هر تعداد معاون داشته باشد. معاونان در برابر مجلس مسولیت سیاسی ندارند

سوم: عزل و نصب وزرا نصب وزیر منوط به رأ ی اعتماد مجلس می باشد

چهارم: تعیین سرپرست برای وزارتخانه های بدون وزیر

پنجم:اخذ استعفای هیأت وزیران یا هر یک از وزرا

ششم: تقاضای رأی اعتماد مجدد از مجلس شورای اسلامی

2اختیار وضع آیین نامه های اداری

3در خواست تشکیل جلسه غیر علنی مجلس

در مواقع ضروری رییس جمهور می تواند تشکیل جلسه غیر علنی مجلس را تقاضا نماید چون طبق قانون اساسی جلسات مجلس علنی تشکیل می شود مگر در موارد استثنایی

4امضای مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی

اختیارات و وظایف اداری رییس جمهور آمریکا

آمریکا دارای رژیم ریاستی است و رییس جمهور دارای اختیارات گسترده می باشد. سازمان ریاست جمهوری آمریکا قانوناً یکی از مقتدرترین دستگاههای حکومتی جهان است و شخص رییس جمهور مقتدرترین رییس قوه مجریه در بین کشورهای غربی است

اختیارات و وظایف

1 به عنوان ریاست هیأت وزیران، رییس جمهور در رأس حکومت ملی است و تمامی اعمال اجرایی جمهوری به نام او تمام میشود

2 حق وتوی تعلیقی

تمامی لوایح تصویب شده به وسیله کنگره باید برای تصویب نهایی به رییس جمهور ارجاع شود. رییس جمهور می تواند به سه طریق با آنها برخورد نماید

اول ممکن است به مصوبه ارجاع شده به او رضایت بدهدو با آن موافقت نماید و با توشیح آن مصوبه به قانون تبدیل شود

دوم ممکن است مصوبه را نزد خود نگهدارد. در چنین مواردی، پس از انقضا 10 روز بدون امضا به قانون تبدیل می شود مشروط بر اینکه کنگره هنوز با آن موافق باشد

سوم او ممکن است مصوبه را رد نماید و ممکن است آنرا با اصلاحات یا بدون اصلاحات به مجلس بازگرداند، این امر ناشی از حق وتوی تعلیقی بر مصوبات است که برای رییس جمهور در نظر گرفته شده است

3اختیار تعیین جانشین برای پستهای بدون تصدی

4ارسال گزارش به کنگره

5رییس جمهور اختیار کامل داردکه به استثنای قضات قوه قضاییه هر مقامی را از پست خود عزل نماید و مجلس سنا در این باره حق وتو ندارد

اختیارات و وظایف سیاسی رییس جمهور

اختیارات و وظایف سیاسی رییس جمهور ایران

1وظایف مربوط به مسولیت اجرای قانون اساسی

اصل 113 قانون اساسی:پس از مقام رهبری رییس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود بر عهده دارد

2نقش رییس جمهور در روابط خارجی

اصل 125 قانون اساسی:”امضای عهدنامه ها، مقاوله نامه ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها و همچنین امضای پیمانهای مربوط به اتحادیه های بین المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رییس جمهور یا نماینده قانون اساسی است”. اما رییس جمهور این امر را بدون تصویب مجلس نمی توتند انجام دهد

اختیارات و وظایف سیاسی رییس جمهور در آمریکا

1فرماندهی کل قوا

رییس جمهور در رأس نیروهای مسلح است. هر چند وی قانوناً حق اعلام جنگ ندارد و این حق متعلق به کنگره است اما او در موقعیتی که است می توتند اوضاعی پیش آورد که منجر به جنگ رسمی شود. دو مانع برای سو استفاده احتمالی رییس جمهور ایجاد گردیده است. یک بودجه است که در اختیار کنگره است و یکی هم افکار عمومی استکه تضمین اساسی ایجاد می کند

2رییس جمهور نمایندگی ایالات متحده را در روابط خارجی بر عهده دارد

او سیاست خارجی ایالات متحده را تنظیم می کند و تمامی نمایندگان دیپلماتیک ایالات متحده در کشورهای خارج را با رضایت مجلس سنا تعیین می نماید

3اختیار تخفیف مجازات محکومین

4نقش رییس جمهور در تکامل قانون اساسی

سایر اختیارات و وظایف رییس جمهور ایران

1ریاست یا عضویت در شوراهای عالی کشور

الف: ریاست شورای عالی امنیت ملی

اصل 176 ق.ا: به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی شورای عالی امنیت ملی به ریاست رییس جمهور تشکیل می شود. در این شورا روسای سه قوه و همچنین نماینده رهبر شرکت دارند اما ریاست آن به عهده رییس جمهور است

ب:ریاست شورای عالی انقلاب فرهنگی

این شورا به منظور انطباق برنامه ها و خط مشی فرهنگی کشور با شرع و همچنین سیاستگذاری های فرهنگی کشور تشکیل شده است

ج: عضویت در شورای بازنگری قانون اساسی

1 ریاست عالی سازمانهای وابسته

سازمان مدیریت و برنامه ریزی، سازمان امور اداری و استخدامی کشور، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان انرژی اتمی، سازمان تربیت بدنی

3تعیین نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص

4 اعطای نشان های دولتی

5وظایف و اختیتارات رییس جمهور در تنظیم روابط میان سه قوه

قانون اساسی با وجود ذکر مسولیت ریاست جمهوری در مورد تنظیم روابط میان سه قوه از شرح خصوصیات آن از نظر نوع مسولیت و میزان اختیارات رییس جمهور سکوت کرده است

سایر اختیارات و وظایف رییس جمهور آمریکا

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 95 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به سار پروژه است. || طراح قالب avazak.ir
ساخت وبلاگ تالار ایجاد وبلاگ عکس عاشقانه فال حافظ فال حافظ خرید بک لینک خرید آنتی ویروس دانلود تک آهنگ انجام پروژه متلب انجام پروژه متلب انجام پروژه های دانشجویی ثبت شرکت ثبت برند نظافت منزل در تهران پیش بینی نتایج فوتبال خرید ملک در ترکیه
بستن تبلیغات [X]