دانلود مقاله بررسي صفات کمي وکيفي ارقام جديد سورگوم دانه اي در ابرکوه يزد word

چهارشنبه 14 مهر 1395
1:59
علی


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسي صفات کمي وکيفي ارقام جديد سورگوم دانه اي در ابرکوه يزد word دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسي صفات کمي وکيفي ارقام جديد سورگوم دانه اي در ابرکوه يزد word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسي صفات کمي وکيفي ارقام جديد سورگوم دانه اي در ابرکوه يزد word ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسي صفات کمي وکيفي ارقام جديد سورگوم دانه اي در ابرکوه يزد word :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: 1

نویسنده(ها):

سید حسن طباطبایی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
سید علی طباطبایی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی یزد
فرخ درویش – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
عزیز فومن اجیرلو – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج

چکیده:

در این تحقیق 20 رقم سورگوم دانه ای جدید و وارداتی همراه با دو رقم شاهد (ارقام پیام و سپیده) با استفاده از طرح آماری بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار به منظور بررسی صفات کمی و کیفی و انتخاب ارقام مناسب برای شرایط خشک در ابرکوه یزد کاشته شدند. بعد از برداشت داده ها مورد تجزیه واریانس ساده قرار گرفتند و میانگین ها به روش دانکن مقایسه شدند . صفات اندازه گیری شده شامل تعداد روز تا گلدهی، تعدا روز تا رسیدن دانه، تعداد پنجه، تعداد برگ، قطر ساقه، ارتفاع بوته، طول پانیکول، وزن دانه در پانیکول، وزن پانیکول بدون دانه، تعداد دانه در پانیکول، وزن هزار دانه، درصد پرو تئین دانه و عملکرد دانه بودند . نتایج تجزیه واریانس نشان داد که بین ارقام از نظر همه صفات مورد بررسی (به غیر از تعداد پنجه و وزن پانیکول بدون دانه ) اختلاف معنی دار در سطح احتمال 1% وجود دارد . ارقام پیام و سپیده با قطر ساقه 17/3 و 29/6 میلی متر کمترین و بیش ترین قطر ساقه را داشتند . ارتفاع بوته ارقام از 86/3 تا 145/9 سانتیمتر متغیر بود که نشان می دهد ارقام مورد بررسی پاکوتاه یا نیمه پاکوتاه متغیر هستند . با توجه به خصوصیات زراعی و عمکرد نهائی، دو رقم KGS23 و KGS27 به ترتیب با عملکرد 6747 و 6190 کیلو گرم در هکتار انتخاب گردیدند.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 74 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

دانلود مقاله استفاده از مخازن زير زميني (آب انباره) در مديريت آبهاي سطحي شهري (مطالعه موردي: بهينه

چهارشنبه 14 مهر 1395
1:59
علی


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله استفاده از مخازن زير زميني (آب انباره) در مديريت آبهاي سطحي شهري (مطالعه موردي: بهينه سازي طرح جامع آبهاي سطحي شهر تهران) word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله استفاده از مخازن زير زميني (آب انباره) در مديريت آبهاي سطحي شهري (مطالعه موردي: بهينه سازي طرح جامع آبهاي سطحي شهر تهران) word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله استفاده از مخازن زير زميني (آب انباره) در مديريت آبهاي سطحي شهري (مطالعه موردي: بهينه سازي طرح جامع آبهاي سطحي شهر تهران) word ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله استفاده از مخازن زير زميني (آب انباره) در مديريت آبهاي سطحي شهري (مطالعه موردي: بهينه سازي طرح جامع آبهاي سطحي شهر تهران) word :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
تعداد صفحات: 9
نویسنده(ها):
علیرضا بیات – کارشناس ارشد عمران آب، شرکت خاکریزآب (شهرداری تهران)

چکیده:
شهر تهران در دامنه رشته کوه های البرز گسترش یافته که دارای مسیلها و رودخانه های متعددی بوده که روانآب حاصل از بارندگی را در جهت جنوب به دشت های پایین دست منتقل می کنند. حوزه آبریز محدوده شهر تهران در حدود 1280 کیلومتر مربع شامل 620 کیلومتر مربع حوزه های درونشهری و 670 کیلومتر مربع حوزه های برونشهری می باشد. در گذشته رویکرد اصلی پیشگیری از سیلاب در شهر تهران بصورت جمع آوری و هدایت آبهای سطحی جهت دفع هرچه سریعتر روانآب بوده است. امروزه با تغییر رویکرد به سمت مدیریت آبهای سطحی، نیاز به افزایش احجام مجاری و توسعه شبکه کاهش یافته و رواناب شهری بعنوان یک منبع تأمین آب جهت استفاده های مستقیم از قبیل آبیاری و بهداشتی و تجدید منابع آب زیر زمینی محدوده شهرها مطرح نموده است. استفاده از حوضچه یا مخازن تعدیل سیلاب در طرح جامع آبهای سطحی شهر تهران جهت کاهش و کنترل پیک جریان مورد توجه قرار گرفته است. در این پژوهش کمبود ها و نقایص روش فوق بررسی و نقد شده و راهکار نوینی حاصل از تجربیات سنتی نیاکان مان پیشنهاد می گردد. در این راهکار از ظرفیت های مخازن و تونلهای زیر زمینی بجای مخازن روباز پیشنهادی استفاده شده که علاوه بر کاهش پیک سیلاب، امکان جذب آب در خاک و ذخیره آب جهت آبیاری فضای سبز از بروز مشکلات زیست محیطی، خطرات و حوادث، هزینه گزاف تملک زمین در مناطق شهری، همچنین منظر و بوی نامناسب مخازن روباز تعدیل کننده جریان جلوگیری می نماید.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 71 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

دانلود مقاله بررسي تاثير نوع خاصي از خطکشي بر سطح راه بر کاهش سرعت وسايل نقليه و بالابردن ايمني در

چهارشنبه 14 مهر 1395
1:59
علی


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسي تاثير نوع خاصي از خطکشي بر سطح راه بر کاهش سرعت وسايل نقليه و بالابردن ايمني در ورودي شهرها word دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسي تاثير نوع خاصي از خطکشي بر سطح راه بر کاهش سرعت وسايل نقليه و بالابردن ايمني در ورودي شهرها word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسي تاثير نوع خاصي از خطکشي بر سطح راه بر کاهش سرعت وسايل نقليه و بالابردن ايمني در ورودي شهرها word ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسي تاثير نوع خاصي از خطکشي بر سطح راه بر کاهش سرعت وسايل نقليه و بالابردن ايمني در ورودي شهرها word :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: سومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی
تعداد صفحات: 19
نویسنده(ها):
فرشیدرضا حقیقی – استادیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
حامد یوسفیه – دانشجوی کارشناسی ارشد راه و ترابری دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
فاطمه یوسفی – دانشجوی کارشناسی ارشد راه و ترابری دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

چکیده:
سرعت غیرمجاز به عنوان یکی از مسائل تاثیرگذار بر کاهش ایمنی راهها میباشد. در مقاطع ورودی شهرهایی که در امتداد راه های اصلیبه وجود آمده اند، معضل کنترل سرعت وسایل نقلیه مطرح می باشد. به منظور کاهش سرعت وسایل نقلیه در ورودی شهر ایزدشهر اقدامبه اجرای خطکش یهای عرضی محیطی با فواصل کوتا ه شونده که به عنوان یکی از تمهیدات آرام سازی ترافیک شمرده می شود، شد.برداشت هایی از سرعت وسایل نقلیه عبوری در ورودی این شهر به وسیله ادوات سرعت سنج راداری انجام شد. این برداشت ها در سهمرحله قبل، زودهنگام- بعد و طولانی مدت- بعد به منظور بررسی تاثیر این تمهیدات بر کاهش سرعت وسایل نقلیه در حال تهای مختلفانجام گرفت. به منظور بررسی آماری این تاثیرات از آزمون تقریب نرمال استفاده شد. نتایج نشان داد که سرعت وسایل نقلیه برای کل وسایل نقلیه در مطالعات زودهنگام- بعد نسبت به مطالعات قبل 3/2 km/hr کاهش و سرعت وسایل نقلیه در مطالعات طولانی مدت بعد نسبت به مطالعات قبل 2/3 km/hr کاهش نشان دادهاند. بیشترین تاثیر مشاهده شده مربوط به حالت سرعت وسایل نقلیه در شب در مطالعات زود هنگام – بعد بود، که معادل 5/49 km/hr کاهش سرعت نسبت به همین حالت در مطالعات قبل بوده است. نتایج نشان می دهد که در طولانی مدت تاثیر این تمهیدات کمتر بوده است.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 71 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

دانلود مقاله طراحي نرم افزار کاربردي بازرسي بر مبناي ريسک (RBI) word

چهارشنبه 14 مهر 1395
1:59
علی


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله طراحي نرم افزار کاربردي بازرسي بر مبناي ريسک (RBI) word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله طراحي نرم افزار کاربردي بازرسي بر مبناي ريسک (RBI) word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله طراحي نرم افزار کاربردي بازرسي بر مبناي ريسک (RBI) word ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله طراحي نرم افزار کاربردي بازرسي بر مبناي ريسک (RBI) word :

سال انتشار: 1386

محل انتشار: نخستین کنگره بین المللی مدیریت ریسک

تعداد صفحات: 10

نویسنده(ها):

سعید رحمتی – شرکت پتروشیمی بیستون – بازرسی فنی جمهوری اسلامی ایران
عبدالرضا حقیقی – شرکت پتروشیمی بیستون – بازرسی فنی جمهوری اسلامی ایران

چکیده:

بازرسی بر مبنای ریسک ) (Risk Based Inspection روش نوینی در بازرسی و تعمیرات پیشگیرانه بوده که با توجه به تأثیرات بسیار مثبت آن، اخیراً به صورت فراگیر در حال اجرا و پیگیری می باشد . کلیه الزامات RBI تحت عنوان API-581 به صنعت معرفی شده و نرم افزارهای مربوطه نیز توسط شرکتهای مختلف خارجی در چارچوب الزامات استقرار سیستم RBI تهیه شده اند، اما متاسفانه تاکنون تلاشی در زمینه طراحی این نرم افزار در شرکت های داخلی صورت نگرفته است . در این راستا مفتخر است به استحضار برساند که با علاقه، پشتکار و صرف وقت قابل توجه، پرسنل بازرسی فنی شرکت پتروشیمی بیستون نرم افزار کاربردی RBI را با رعایت کلیه الزامات API-581 تهیه نموده اند که قابل رقابت با نسخه های مشابه خارجی (RB.eye) می باشد . برای این منظور یکسری اطلاعات مشخص به طور آزمایشی به نرم افزار خارجی و همچنین نرم افزار تهیه شده توسط پرسنل بازرسی فنی تغذیه شده که اطلاعات خروجی از دو نرم افزار کاملاً یکسان بوده اند و حتی در مواردی، ضعف های برنامه خارجی نیز مرتفع گردیده است . از جمله این موارد می توان به گزارش دهی موردی و تجمعی آیتم های مندرج در ماتریس ریسک اشاره نمود که در مرحله نهائی و تصمیم گیری مدیریت سازمان، بسیار سودمند می باشند


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 81 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

دانلود مقاله امکان سنجي استفاده از پلاستيک بازيافتي در ساخت کامپوزيت چوبدر پلاستيک مورد مصرف در صنا

چهارشنبه 14 مهر 1395
1:58
علی


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله امکان سنجي استفاده از پلاستيک بازيافتي در ساخت کامپوزيت چوبدر پلاستيک مورد مصرف در صنايع دريايي و بررسي خواص رطوبتي آن word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله امکان سنجي استفاده از پلاستيک بازيافتي در ساخت کامپوزيت چوبدر پلاستيک مورد مصرف در صنايع دريايي و بررسي خواص رطوبتي آن word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله امکان سنجي استفاده از پلاستيک بازيافتي در ساخت کامپوزيت چوبدر پلاستيک مورد مصرف در صنايع دريايي و بررسي خواص رطوبتي آن word ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله امکان سنجي استفاده از پلاستيک بازيافتي در ساخت کامپوزيت چوبدر پلاستيک مورد مصرف در صنايع دريايي و بررسي خواص رطوبتي آن word :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: 9

نویسنده(ها):

سامان قهری – نویسنده مسؤل، دانشآموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس
سعید کاظمی نجفی – دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس
بهبود محبی – دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

هدف از این پژوهش امکان سنجی استفاده از پلاستیک بازیافتی در ساخت کامپوزیت چوب- پلاستیک مورد مصرف در صنایع دریایی و بررسی خواص رطوبتی این کامپوزیت میباشد. بنابراین در این پژوهش، تأثیر پلیپروپیلن بازیافتی بر مقدار و روند جذب آب بلند مدت، ضریب انتشار رطوبت، حداکثر جذب آب، پارامترهای واکشیدگی ضخامت و مقاومت زیستی کامپوزیت چوب- پلاستیک بازیافتی مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور دو مرحله بازیافت پلیپروپیلن به وسیله دستگاه اکسترودر دو مارپیچ تحت شرایط کنترل شده با سرعت rpm100 و دمای 190درجه صورت گرفت. پلیپروپیلن بکر و بازیافتی) و آرد چوب با نسبت 50 درصد وزنی در حضور و عدم حضور سازگار کنندهMAPPبه وسیله دستگاه اکسترودر دو مارپیچ با یکدیگر مخلوط شدند. نتایج نشان دادند که با افزایش دفعات بازیافت مقدار جذب آب بلند مدت چندسازه پلیپروپیلن دوبار بازیافتی- آرد چوب کمتر از چندسازه پلیپروپیلن بکر- آرد چوب میباشد که نشان دهنده پتانسیل جایگزینی این مواد با قیمت بسیار کمتر با کامپوزیتهای ساخته شده از پلاستیک بکر میباشد. همچنین نتایج حاصل از مطالعات مذکور نشان داد که افزایش مراحل بازیافت پلیپروپیلن میتواند مقدار مقاومت زیستی را درچندسازه ساخته شده از پلیپروپیلن بازیافتی- آرد چوب کاهش دهد. در صورت استفاده از MAPP جذب آب بلند مدت و واکشیدگی ضخامت بلند مدت کاهش و مقدار مقاومت زیستی بطور معنیداری افزایش مییابد


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 95 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

دانلود مقاله انتخاب محيط کشت مناسب جهت کشت سلول هاي خون و مغز استخوان بيمار مبتلا به ALL word

چهارشنبه 14 مهر 1395
1:58
علی


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله انتخاب محيط کشت مناسب جهت کشت سلول هاي خون و مغز استخوان بيمار مبتلا به ALL word دارای 2 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله انتخاب محيط کشت مناسب جهت کشت سلول هاي خون و مغز استخوان بيمار مبتلا به ALL word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله انتخاب محيط کشت مناسب جهت کشت سلول هاي خون و مغز استخوان بيمار مبتلا به ALL word ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله انتخاب محيط کشت مناسب جهت کشت سلول هاي خون و مغز استخوان بيمار مبتلا به ALL word :

سال انتشار: 1391

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران

تعداد صفحات: 2

نویسنده(ها):

محمدرضا بذرافشانی – گروه ژنتیک پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان
نجمه عسکری – آزمایشگاه ژنتیک پزشکی دکتر محمد رضا بذرافشانی

چکیده:

مطالعات سیتوژنتیکی، روشی ارزشمند برای تشخیص ترانسلوکیشن های کروموزومی در بیماران مبتلا به لوسمی می باشد. اما اغلب این مطالعات به دلیل کمبود یا فقدان کامل سلولهای میتوزی (تقسیم شونده) در نمونه های مغز استخوان و ناکافی بودن آنها برای آنالیز و همچنین عدم تمایل بیماران به کشیدن دوباره استخوان از آنها با مانع روبرو بوده است. در مطالعه اخیر سعی شده است تا با استفاده از محیط کشتی مناسب، بهترین روش جهت کشت سلول های خون و مغز استخوان بیماران مبتلا به ALL و بالا بردن فعالیت میتوزی سلول های آنها برای استفاده در مطالعات سیتوژنتیکی معرفی شود.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 88 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

دانلود مقاله بررسي روشهاي طبقه بندي اقليم با استفاه از نرم افزار EQLIM word

چهارشنبه 14 مهر 1395
1:58
علی


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسي روشهاي طبقه بندي اقليم با استفاه از نرم افزار EQLIM word دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسي روشهاي طبقه بندي اقليم با استفاه از نرم افزار EQLIM word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسي روشهاي طبقه بندي اقليم با استفاه از نرم افزار EQLIM word ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسي روشهاي طبقه بندي اقليم با استفاه از نرم افزار EQLIM word :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: همایش ملی آب، انسان و زمین
تعداد صفحات: 16
نویسنده(ها):
جمال الدین نظری – دنشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آبیاری و زهکشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران ایران
علی صارمی – دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران ، ایران

چکیده:
اقلیم، میانگین شرایط |آب و هوایی یک منطقه را در فاصله اهی زمانی طولانی در نظر می گیرد. منظور از منطقه ممکن است کره زمین یک قاره بخشی از یک ناحیه مانند ناحیه غربی کوه های زاگرس و حتی کوچکتر باشد و منظور از بازه های زمانی طولانی ممکن است چندده و چند درصد سال و بیشتر باشد در تحقیق حاضر با استفاده از نرم افزار به بررسی روش های تعیین اقلیم منطقه شهرستان همدان به عنوان نمونه پرداخت شده و با توجه به شرایط موجود منطقه روش های منطبق با منطقه طرح مورد قضاوت قرار گرفته است براساس خروجیهای نرم افزار روشهای طبقه بندی اقلیمی و محاسبات تبخیر و تعرق موجود در نرم افزار و مقایسه این روش های با هم می توان نتیجه گیری کرد که روش های طبقه بندی که در آن تعداد متغیرهای هواشناسی بیشتر می باشد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 73 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

دانلود مقاله نقش پوشش گياهي و اثرات زيست محيطي آن در توسعه پايدار word

چهارشنبه 14 مهر 1395
1:58
علی


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله نقش پوشش گياهي و اثرات زيست محيطي آن در توسعه پايدار word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله نقش پوشش گياهي و اثرات زيست محيطي آن در توسعه پايدار word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله نقش پوشش گياهي و اثرات زيست محيطي آن در توسعه پايدار word ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله نقش پوشش گياهي و اثرات زيست محيطي آن در توسعه پايدار word :

سال انتشار: 1379

محل انتشار: سومین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: 8

نویسنده(ها):

اردشیر شفیعی عضو هیات علمی مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان کهکیلویه و بوی
سید ابراهیم کاظمی – کارشناس بخش منابع طبیعی و مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام

چکیده:

این مقاله بطور خلاصه پیرامون توسعه پایدار منابع طبیعی بطور عام و بحث جنگل و فرآورده های جنگلی و اثرات زیست محیطی آن بطور خاص بحث می نماید. بحث علاوه بر تولیدات مستمر و عملی جنگل، مسائل مختلف اکولوژیکی و اثرات تخریبی و احیایی متقابل بین اکوسیستم های جنگلی و انسانی مورد بحث قرار می گیرد. همچنین دیدگاههای مختلف ملی بین المللی و حتی منطقه ای در این مقاله دیده شده است. مسائل مختلف زیست محیطی، حفاظت خاک و آب ، مدیریت حوزه ها، تولیدی، توسعه ای و سایر جنبه های علمی و عملی منابع طبیعی و ;در مجموعه مقاله بررسی گردیده است.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 76 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

دانلود مقاله Calculation of transmission and longitudinal optical absorption ofellipsoidal gold nan

چهارشنبه 14 مهر 1395
1:58
علی


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله Calculation of transmission and longitudinal optical absorption ofellipsoidal gold nanoparticles by discrete dipole approximation word دارای 3 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله Calculation of transmission and longitudinal optical absorption ofellipsoidal gold nanoparticles by discrete dipole approximation word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله Calculation of transmission and longitudinal optical absorption ofellipsoidal gold nanoparticles by discrete dipole approximation word ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله Calculation of transmission and longitudinal optical absorption ofellipsoidal gold nanoparticles by discrete dipole approximation word :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: اولین همایش ملی نانو فناوری و شیمی سبز
تعداد صفحات: 3
نویسنده(ها):
S Faramarzi Departmentof Physics, Faculty of Science, Islamic Azad University, Central Tehran Branch,Tehran, Iran
R Taherkhani – Departmentof Physics, Faculty of Science, Islamic Azad University, Central Tehran Branch,Tehran, Iran
M Adeli Koodehi – Departmentof Physics, Faculty of Science, Payame Noor University of Mashhad, Mashhad,Iran

چکیده:

We studied the optical properties in gold ellipsoidal nanoparticles. We did thecalculations by discretedipole approximation theory (DDA). Extinction cross section wascalculated for the gold ellipsoidal nanoparticles with different sizes targeted by longitudinal andtransmission modes of incident electrical field.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 84 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

دانلود مقاله اصلاح از درون و تأثير آن بر اخلاق و رفتار سياسي word

چهارشنبه 14 مهر 1395
1:58
علی


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله اصلاح از درون و تأثير آن بر اخلاق و رفتار سياسي word دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله اصلاح از درون و تأثير آن بر اخلاق و رفتار سياسي word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله اصلاح از درون و تأثير آن بر اخلاق و رفتار سياسي word ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله اصلاح از درون و تأثير آن بر اخلاق و رفتار سياسي word :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
تعداد صفحات: 18
نویسنده(ها):
وحید عضدی – دانشجو دکترای علوم سیاسی گرایش اندیشه سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز و عضو هیئت علمی پژوهشگاه و مطالعات اجتماعی ناجا
محمدحسن میرزایی – کارشناس ارشد علوم سیاسی، مدرس دانشگاه پیام نور استان کرمان

چکیده:
شناخت انسان به عنوان یکی از معماهای بزرگ هستی، از دیرباز در کانون توجه اندیشمندان بوده است و برهمین اساس انسان بر اساس اصلاح از درون به دنبال رسیدن به کمال است. اهمیت و تأکید به اصلاح از درون دراندیشه اندیشمندان شرقی و غربی و همچنین ادیان آسمانی به خصوص دین مبین اسلام آورده شده است. هدفاین مقاله بررسی تأثیر اصلاح از درون بر اخلاق و رفتار سیاسی است.روش به کار رفته در این تحقیق از نوع توصیفی و تحلیلی و ترکیبی از روش اسنادی است و در آن سعی شده ازروش های ا ستدلال و تحلیل عقلانی مبتنی بر پایه مطالعات کتابخانه ای و استفاده از سایت ها و مقالات مرتبط باآن صورت پذیرفته است.یافته های تحقیق نشان می دهد اگر کسی خودش را نشناسد و به درون خود توجه نداشته باشد، هرگز به دنبالخودسازی و وتهذیب اخلاق نمی رود و اخلاق می تواند به عنوان مهمترین اصل انسانی در ارتباطات کلان بشری ودر یک اجتماع سیاسی یا در تقابل های موجود درسیاستهای اجتماعی به عنوان مهمترین عامل نقش ایفا کند وطبق گفته میشل فوکو؛ قدرت از زیر لایه های فردی پا به عرصه سیاست و اجتماع می گذارد و یک سیاستمدار نه تنها حوزه فردی وی را مورد تأثیر خود قرار می دهد، بلکه اجتماع را می توان با اخلاق خود یا قهقرا بکشاند یا به سرمنزله ی سعادت بشری رهنمون کند. نتایج تحقیق نشان می دهد تا خودشناسی و اصلاح از درون فرد شکل نگیرد، نه سیاست و نه اخلاق، فلسفه وجودی پیدا نمی کنند. و با کمی تأمل در رسالت انبیاء و اولیاء خدا می بینیم که آنها برای ایجاد مکارم اخلاق پای به روی زمین نهاده اند.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 77 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به سار پروژه است. || طراح قالب avazak.ir
ساخت وبلاگ تالار ایجاد وبلاگ عکس عاشقانه فال حافظ فال حافظ خرید بک لینک خرید آنتی ویروس دانلود تک آهنگ انجام پروژه متلب انجام پروژه متلب انجام پروژه های دانشجویی ثبت شرکت ثبت برند نظافت منزل در تهران پیش بینی نتایج فوتبال خرید ملک در ترکیه
بستن تبلیغات [X]